ZAPROSZENIE

Bo gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w moje imię, tam jestem wśród nich. {Mt 18:20}

 Zapraszamy Cię serdecznie na Spotkania naszej Wspólnoty, które odbywają się na wrocławskich Popowicach.

Cieszymy się z każdej przychodzącej osoby, ponieważ naszą wiarę chcemy przeżywać we wspólnocie braci i sióstr.

Zapraszamy także do naszych Grup, które są szczególnym miejscem pogłębiania wzajemnych relacji i wzrastania w wierze. Będąc we Wspólnocie, dzielimy razem troski i radości oraz umacniamy nasze życie z Bogiem. Dlatego też, jeżeli szukasz Boga i przyjaciół w swoim życiu - czekamy na Ciebie.

 

Spotkanie Modlitewne: drugi piątek miesiąca, 1930.

Wspólnie chcemy w trakcie spotkań uwielbiać Pana śpiewem, muzyką i tańcem. Jednoczymy się we Wspólnocie, modląc się razem do Ducha Świętego. Posługujemy modlitwą wstawienniczą.

Adoracja Najświętszego Sakramentu: trzecia niedziela miesiąca, 1900.

Podczas godzinnego wystawienia Najświętszego Sakramentu, adorujemy Pana ciszą, modlitwą osobistą oraz wspólną i śpiewem. Jest to ważny czas dla Wspólnoty – możemy wspólnie trwać w skupieniu i słuchać Boga. Adorację prowadzi młodzież z naszej Wspólnoty.

Msza Święta: czwarta niedziela miesiąca, 1530.

Jest ona punktem kulminacyjnym i centrum wzrostu duchowego naszego wspólnotowego życia. W jej przygotowanie włączamy się wszyscy, dzieląc między Grupy poszczególne służby związane z celebracją Świętej Liturgii.

Mamy świadomość, że Eucharystia jest streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary, dlatego też podczas jej trwania staramy się w szczególny sposób dziękować i uwielbiać Boga. Słowo Boże zaś, które słyszymy w czytaniach, oraz homilia wygłoszona przez naszego Opiekuna, są dla nas umocnieniem. Szczególnym momentem Eucharystii jest Komunia, którą przyjmujemy pod postacią chleba i wina, prosząc Boga o wzrost wiary, umocnienie miłości braterskiej oraz zbawienie ze wszystkimi wiernymi w Kościele. Naszą Eucharystię kończymy modlitwą uwielbienia.

Po mszy zbieramy się na konferencji i realizujemy założenia formacji Wspólnoty. Na lata 2012/2013 podjęliśmy zagadnienie Roku Wiary oraz, w nauczaniach kontynuowanych, temat sześciu prawd wiary w ujęciu biblijnym. W czasie konferencji dzieci spotykają się na swoich spotkaniach, na których interpretują fragmenty z Ewangelii Łukasza.

Na koniec spotkania budujemy więzi wspólnotowe przy wspólnym posiłku.

 

O WSPÓLNOCIE

Wspólnota Lew Judy działa we Wrocławiu, na osiedlu Popowice, w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju prowadzonej przez Ojców Oblatów. Podstawowym jej celem jest wzrost dojrzałości chrześcijańskiej wszystkich, którzy do niej należą. Drogowskazy dla podejmowanych inicjatyw oraz sposoby funkcjonowania czerpie z nauki Kościoła Katolickiego. Szczególny rys nadaje jej podkreślanie podstawowej roli Kerygmatu, otwieranie się na Ducha Świętego, głoszenie Dobrej Nowiny oraz podejmowanie inicjatyw ekumenicznych.

Wspólnota gromadzi osoby w różnym wieku i o różnym statusie społecznym. Należą do niej osoby samotne, żonate, zamężne, nastolatki, studenci, małżeństwa, całe rodziny.

 

Struktura Wspólnoty

    Wspólnota Lew Judy na poziomie Miasta Wrocławia współpracuje bezpośrednio w ramach tzw. Wspólnot Przymierza z czterema innymi wspólnotami; Wspólnotą Dom Boży, Jan Chrzciciel, Agaliasis i Benedictus.

    Na poziomie krajowym i międzynarodowym Wspólnota Lew Judy jest stowarzyszona z czterdziestoma innymi Wspólnotami z całej Europy w tzw. Sieci Wspólnot ENC. W Polsce w skład ENC wchodzę również Szekina z Gliwic, Dom Zwycięstwa z Torunia, Dom Boży z Wrocławia, Ezechiasz z Białegostoku.

    Wspólnota Lew Judy jest kierowana przez grupę odpowiedzialnych, w skład której wchodzą Animatorzy Małych Grup, Liderzy Diakonii i Moderator Wspólnoty. Grupa odpowiedzialnych zbiera się raz w miesiącu by wspólnie się modlić, rozeznawać i kierować Wspólnotą. Grupie odpowiedzialnych przewodniczy Lider Wspólnoty. Dwa razy w roku grupa odpowiedzialnych zbiera się na dłuższym rozeznaniu, na początku roku oraz na przełomie września i października.

   Wspólnota spotyka się w Parafii Matki Bożej Królowej Pokoju prowadzonej przez Ojców Oblatów. Wspólnocie asystuje Opiekun Wspólnoty wyznaczany przez Ojca Proboszcza. Członkowie Wspólnoty podzieleni są na małe grupy, w których dzielą się wiarą i życiem.

MSZA

WSPÓLNOTOWA

Niedziela, 23.09.2018 o godz.15:30
w Sali św. Eugeniusza

SPOTKANIE

MODLITEWNE

Piątek, 07.09.2018 o godz.19:30

w Sali św. Eugeniusza

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Niedziela, 16.09.2018 o godz.19.00 w Kościele św. Jerzego