Małe grupy

Małe grupy są istotnym elementem funkcjonowania wspólnoty Lew Judy gdyż stanowią miejsce wzrostu w wierze oraz pogłębiania wzajemnych relacji.

Celem małej grupy, podobne jak całej wspólnoty, jest tworzenie środowiska, w którym każda z osób może wzrastać w relacji do Boga i dzielić się tym doświadczeniem z pozostałymi członkami grupy, a także ewangelizować przyprowadzając innych ludzi do Jezusa.

Wszyscy członkowie wspólnoty podzieleni są na małe grupy (6-10 osobowe), które spotykają się regularnie w domach, co najmniej jeden raz w miesiącu. Podczas spotkania rozważane są fragmenty Pisma Świętego i omawiane są nauczania formacyjne. Jest również czas na dzielenie się własnymi radościami i troskami. Zazwyczaj ostatnim elementem spotkania grupy jest wspólny posiłek. Nad całością czuwa animator wybierany przez moderatora wspólnoty oraz liderów pomocniczych.

Zasady, które spełnia członek wspólnoty Lew Judy:

  • dba o codzienną modlitwę (tzw. namiot spotkania) oraz czytanie Pisma Świętego
  • jest członkiem małej grupy
  • uczestniczy we wszystkich spotkaniach małej grupy oraz innych spotkaniach wspólnotowych (Msza święta, spotkanie modlitewne, Adoracja)
  • przynajmniej raz w roku bierze udział w rekolekcjach organizowanych przez wspólnotę Lew Judy
  • wspiera finansowo wspólnotę

MSZA

WSPÓLNOTOWA

Niedziela, 23.09.2018 o godz.15:30
w Sali św. Eugeniusza

SPOTKANIE

MODLITEWNE

Piątek, 07.09.2018 o godz.19:30

w Sali św. Eugeniusza

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Niedziela, 16.09.2018 o godz.19.00 w Kościele św. Jerzego