Diakonie

Przez naszą służbę braciom i siostrom chcemy jednocześnie służyć Bogu. Według św. Pawła, między wiernymi a Chrystusem oraz między samymi chrześcijanami istnieje wieź tak ścisła, jak między częściami tego samego ciała {1Kor 12:12-31}. Wszyscy członkowie Kościoła mają tę samą godność oraz są wzajemnie za siebie odpowiedzialni. Ponadto każdy z nich ma do spełnienia we wspólnocie swoją własną i niepowtarzalną rolę. Aby rozwijać nasze dary i służyć, we wspólnocie można dołączyć do jednej z diakonii:

  • diakonia muzyczna - odpowiedzialny P. Malik,
  • diakonia dzieci - odpowiedzialna R. Skotnicka,
  • diakonia www - odpowiedzialny K. Bożek,
  • diakonia młodzieżowa - odpowiedzialni A. Bernat, J. Rotte,
  • diakonia pomocy dla Muvalii - odpowiedzialna B. Rotte,
  • diakonia ewangelizacji - odpowiedzialny P. Malik,
  • diakonia liturgiczna - odpowiedzialni D.Kucner, J. Moczko.
  • diakonia modlitwy wstawienniczej - odpowiedzialni Ewa Krzystyniak, Gosia Mejer.

Ponadto we wspólnocie funkcjonuje diakonia techniczna (odpowiedzialny M. Głogowski), a działania charytatywne naszej wspólnoty koordynowane są przez M. Sztubę.

MSZA

WSPÓLNOTOWA

Niedziela, 23.09.2018 o godz.15:30
w Sali św. Eugeniusza

SPOTKANIE

MODLITEWNE

Piątek, 07.09.2018 o godz.19:30

w Sali św. Eugeniusza

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Niedziela, 16.09.2018 o godz.19.00 w Kościele św. Jerzego