PIEŚNI

3. Jezus najwyższe Imię

Jezus, najwyższe Imię, nasz Zbawiciel, Książe Pokoju,       CadG
Emanuel, Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo Żywota,      CadCC7

ref. Księciem Pokoju jest, On Wszechmogący Bóg,          FC
On źródłem wszelkich łask, odwieczny Ojciec nasz,         dCC7
Cała władza jest w Jego ramieniu,                               FC
Królestwo pokoju wiecznie będzie trwać,                    dGC

Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, jedyny Ojca Syn, umiłowany

MSZA

WSPÓLNOTOWA

Niedziela, 27.01.2019 o godz.15:30
w Sali św. Eugeniusza

SPOTKANIE

MODLITEWNE

Piątek, 11.01.2019 o godz.19:30

w Sali św. Eugeniusza

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Niedziela, 20.01.2019 o godz.19.00 w Kościele św. Jerzego