CZYTAMY BIBLIĘ

Ewangelia według św. Mateusza rozdział 24 

Jezus Chrystus przyjdzie ponownie, aby zgromadzić swoich wybranych. To jest pewne, natomiast kiedy to nastąpi nie wie nikt. Można uznać, że znaki końca czasów wskazane w rozdziale 24 się wypełniają – pojawiają się fałszywi prorocy, wybuchają wojny, są miejsca, w których panuje głód i są trzęsienia ziemi.

Czytaj więcej: Ewangelia według św. Mateusza rozdział 24

Ewangelia według św. Mateusza rozdział 23 

„Biada Wam obłudni nauczyciele Pisma i faryzeusze, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi /Mt.23,13/. Rozdział 23 to ostrzeżenie przed obłudą tych, którzy mają prowadzić innych do Boga. Swoją wiedzę teologiczną (znajomość Pism) wykorzystują do swojej chwały i własnych korzyści, pouczając innych, a sami zapomnieli o tym, co jest najważniejsze w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiara.

Czytaj więcej: Ewangelia według św. Mateusza rozdział 23

Ewangelia według św. Mateusza rozdział 22 

Jezus zaprasza wszystkich do królestwa niebieskiego „Słudzy wyszli i sprowadzili wszystkich, których spotkali na drodze, zarówno złych, jak i dobrych” Mt.22,10. Ciekawe jest to stwierdzenie, że również źli zostali zaproszeni. Jednak jeszcze dziwniejsze wydają się kolejne wersety Mt. 22,14 „Bo wielu jest zaproszonych, a mało wybranych”.

Czytaj więcej: Ewangelia według św. Mateusza rozdział 22

MSZA

WSPÓLNOTOWA

Niedziela, 23.09.2018 o godz.15:30
w Sali św. Eugeniusza

SPOTKANIE

MODLITEWNE

Piątek, 07.09.2018 o godz.19:30

w Sali św. Eugeniusza

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Niedziela, 16.09.2018 o godz.19.00 w Kościele św. Jerzego