CZYTAMY BIBLIĘ

Ewangelia wg św. Marka rozdział 9


Ewangelia wg św. Marka 9,23 „Wszystko jest możliwe, dla tego, kto wierzy”

Ewangelia wg św. Marka rozdział 9

Jezus ukazał swoją przemienioną, boską postać. Po to, aby jego główni uczniowie – Piotr, Jakub i Jan uwierzyli w pełni w niego przed Jego ukrzyżowaniem. Apostołowie zobaczyli cud, usłyszeli głos Boga, a mimo to, w momencie męki Jezusa opuścili go. I to potwierdza, że człowiek, który doświadczył działania Boga w swoim życiu może Go po jakimś czasie odrzucić. Sprawy codzienne, różne idee i filozofie potrafią odciągnąć od Boga i wprowadzić w serce zwątpienie. Dlatego trzeba cały czas troszczyć się o swoją wiarę i mieć relację z Jezusem.

 

Jezus uzdrawia epileptyka mówiąc, ze „wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy” (Mk.9,23). A ojciec dziecka odpowiada zaskakująco: „Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu”. Ciekawa odpowiedź i bardzo szczera. Z jednej strony jest to wyraz nadziei i wiary, w to, że Chrystus może dokonać cudu, a z drugiej przyznanie się, że trudno mu przyjąć, że ten cud nastąpi w tym momencie. Warto zapamiętać to zdanie. I Jezus uwalnia chłopca. Uczniom natomiast, którzy nie dali rady uwolnić go od demona, mówi, że „Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem”. Jak wielka moc jest w poście. Post to nie bezmyślne niejedzenie mięsa, ale świadoma rezygnacja z tego, co jest naszą przyjemnością i prawem w jakimś celu. Poświęcenie jest jak widać skuteczną bronią w walce duchowej.

Interesująca jest też sytuacja, w której uczniowie oburzają się, że ktoś spoza ich grona wyrzuca demony w imię Jezusa. To jest fragment, o którym warto pamiętać w naszych kościołach i wspólnotach. My nie mamy wyłączności naprawdę. Kościół Chrystusa jest kościołem ludzi w niego wierzących. A nie należący do danej denominacji czy wspólnoty. Wywyższanie się i myślenie, że „nasza prawda jest prawdziwa, bo jest nasza” jest wbrew pozorom powszechna. Ale Jezus mówi: „Kto nie jest przeciw nam, ten jest z nami” Mk.9,40.

I na koniec wezwanie do radykalnej świętości. Jeśli jesteś uczniem Chrystusa to potwierdzaj to każdego dnia swoim życiem. Bez obłudy i masek. Inny w kościele, inny w domu, inny w pracy czy w szkole. Postępuj jak chrześcijanin i daj tym innym świadectwo.

MSZA

WSPÓLNOTOWA

Niedziela, 23.09.2018 o godz.15:30
w Sali św. Eugeniusza

SPOTKANIE

MODLITEWNE

Piątek, 07.09.2018 o godz.19:30

w Sali św. Eugeniusza

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Niedziela, 16.09.2018 o godz.19.00 w Kościele św. Jerzego