CZYTAMY BIBLIĘ

Ewangelia wg św. Marka rozdział 7

Papież Franciszek w kazaniu w dniu 17.10.2013 r. powiedział, że „w chrześcijaninie, który przyjmuje postawę ‘klucza w kieszeni i zamkniętych drzwi’ zachodzi proces, który przemienia wiarę w ideologię. Kiedy chrześcijanin staje się uczniem ideologii, oznacza to, że, stracił wiarę i nie jest już uczniem Jezusa.” Tym samym zwraca uwagę, że zamknięcie się na innych za zasłoną praw i obowiązków religijnych powoduje odejście od Jezusa.

 

I taki jest właśnie przekaz Jezusa w rozdziale 7.

Mk. 7,6-7 „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi.”

Na próżno są modlitwy, nabożeństwa itp., jeżeli sercem nie jesteśmy z Bogiem. To jest podstawa – najważniejszym celem chrześcijanina jest relacja z Chrystusem, a nie bezmyślne, tradycyjne wykonywanie procedur religijnych i to jeszcze z oburzeniem, gdy inni nie przestrzegają takich zasad.

Bardzo ciekawy jest również kolejny akapit (wersety 14-23). Jezus stwierdza, że nie ma potraw świętszych i nie świętych. Jedzenie, które przyjmujemy jest tylko pokarmem, którego potrzebuje ciało człowieka. Ale radykalniejsze jest ostatnie zdanie, że to z serca człowieka pochodzi złe myśli i uczynki. Człowiek był stworzony jako samo dobro przepełniony miłością do wszystkiego, co go otacza. Jednak grzech popełniony w raju zniszczył człowieka i spowodował, że łatwiej mu czynić zło niż dobro. I dopiero, gdy człowiek dzięki Chrystusowi narodzi się na nowo może pokonać skłonność do zła i dzięki łasce stawać się dobry.

MSZA

WSPÓLNOTOWA

Niedziela, 23.09.2018 o godz.15:30
w Sali św. Eugeniusza

SPOTKANIE

MODLITEWNE

Piątek, 07.09.2018 o godz.19:30

w Sali św. Eugeniusza

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Niedziela, 16.09.2018 o godz.19.00 w Kościele św. Jerzego