CZYTAMY BIBLIĘ

Ewangelia wg św. Marka rozdział 6

Jezus nie mógł zdziałać żadnego cudu (Mk. 6,5) w swoim rodzinnym mieście, bo mieszkańcy znali go jako cieślę. A cóż może zdziałać zwykły cieśla. I słyszeli Go, dziwili się Jego mądrości, ale mimo wszystko mu nie wierzyli. A skoro zabrakło wiary, to nie było uzdrowień.

 

Czasem tak jest jak kogoś długo znasz, a On w pewnym momencie „narodzi się na nowo” i zaczyna zachowywać się inaczej, to pierwszą reakcję jest nieufność. Bo skoro przez tyle lat zachowywał się w taki sposób, to ta zmiana jest dziwna i lepiej poczekać, co z tego będzie.

 

Cuda to nie tylko wyłączność Jezusa. Dał On władzę apostołom, którzy sami poszli nauczać, wyrzucać demony i uzdrawiać. Widać tu podstawę sakramentu namaszczenia chorych – „wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali” (Mk.6,13).

Istnieje tzw. ewangelia sukcesu – kto wierzy, tego życie jest pasmem sukcesów w każdej dziedzinie (zwłaszcza finansowej). Ale Jan Chrzciciel zgodnie z tą ideologią musiał być niewierzący, skoro go Herod zabił i majątku się nie dorobił. Podobnie jak pierwsi chrześcijanie męczennicy, którzy ginęli za wiarę. Bo skarbem najcenniejszym jest życie z Bogiem, a pozostałe rzeczy mają mniejsze znaczenie. Czasem trzeba ludzkiej mądrości, zaradności, odpowiednich cech charaktery czy wykształcenia. Sporo zależy od otoczenia i naszych pojedynczych decyzji. Ale gdy Chrystus jest najważniejszy to w sposób ludzki może być trudno, ale za to duchowej radości i pokoju nikt nie może odebrać. Mk. 6,50 „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się!” mówi Jezus.

Mk.6,46 „Gdy rozstał się z nimi, odszedł na górę, aby się modlić.”. Pomimo, że Jezus wiedział, że musi głosić, nauczać, uzdrawiać to szukał czasu na spotkanie z Bogiem Ojcem na osobności. Bo ta relacja jest ważniejsza od jakiekolwiek misji, powołania, pilnego projektu itp.

MSZA

WSPÓLNOTOWA

Niedziela, 23.09.2018 o godz.15:30
w Sali św. Eugeniusza

SPOTKANIE

MODLITEWNE

Piątek, 07.09.2018 o godz.19:30

w Sali św. Eugeniusza

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Niedziela, 16.09.2018 o godz.19.00 w Kościele św. Jerzego