CZYTAMY BIBLIĘ

Apokalipsa 2, 1-20 

W tym roku 2016 nasza Wspólnota realizuje formację opierając się na Listach do siedmiu Kościołów z Apokalipsy 2-3.

Najbliżesze rozważanie dotyczy Listu do Kościoła w Efezie, Ap 2, 1-7

 

List do Kościoła w Efezie, Ap 2, 1-7

Aniołowi Kościoła w Efezie napisz:
   To mówi Ten, który trzyma w prawej ręce siedem gwiazd,
   Ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników:
Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość,
    i to że złych nie możesz znieść,
    i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są,
    i żeś ich znalazł kłamcami.
Ty masz wytrwałość:
    i zniosłeś cierpienie dla imienia mego -
    niezmordowany.
Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości.
Pamiętaj więc, skąd spadłeś,
    i nawróć się,
    i pierwsze czyny podejmij!
    Jeśli zaś nie - przyjdę do ciebie
    i ruszę świecznik twój z jego miejsca, 
    jeśli się nie nawrócisz.
Ale masz tę [zaletę], że nienawidzisz czynów nikolaitów,
    których to czynów i Ja nienawidzę.
Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.
    Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga.

Tekst Biblii 1000lecia zaczerpnięty z biblia.deon.pl

 

Dzieje Apostolskie 2, 42-47 

W tym roku, 2014-2015, nasza Wspólnota realizuje formację opierając się na fragmencie z Pisma Św. z Dziejów Apostolskich  z rozdziału 2 wersety 42 do 47.

42 Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.

43 Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów.

44 Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne.

45 Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby.

46 Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca.

47 Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.

Tematyka nauczań formacyjnych została ujęta pod tytułem "Bóg wzywa mnie do budowania Wspólnoty".

Ewangelia wg św. Marka rozdział 9 


Ewangelia wg św. Marka 9,23 „Wszystko jest możliwe, dla tego, kto wierzy”

Ewangelia wg św. Marka rozdział 9

Jezus ukazał swoją przemienioną, boską postać. Po to, aby jego główni uczniowie – Piotr, Jakub i Jan uwierzyli w pełni w niego przed Jego ukrzyżowaniem. Apostołowie zobaczyli cud, usłyszeli głos Boga, a mimo to, w momencie męki Jezusa opuścili go. I to potwierdza, że człowiek, który doświadczył działania Boga w swoim życiu może Go po jakimś czasie odrzucić. Sprawy codzienne, różne idee i filozofie potrafią odciągnąć od Boga i wprowadzić w serce zwątpienie. Dlatego trzeba cały czas troszczyć się o swoją wiarę i mieć relację z Jezusem.

Czytaj więcej: Ewangelia wg św. Marka rozdział 9

Ewangelia wg św. Marka rozdział 7 

Papież Franciszek w kazaniu w dniu 17.10.2013 r. powiedział, że „w chrześcijaninie, który przyjmuje postawę ‘klucza w kieszeni i zamkniętych drzwi’ zachodzi proces, który przemienia wiarę w ideologię. Kiedy chrześcijanin staje się uczniem ideologii, oznacza to, że, stracił wiarę i nie jest już uczniem Jezusa.” Tym samym zwraca uwagę, że zamknięcie się na innych za zasłoną praw i obowiązków religijnych powoduje odejście od Jezusa.

Czytaj więcej: Ewangelia wg św. Marka rozdział 7

MSZA

WSPÓLNOTOWA

Niedziela, 23.09.2018 o godz.15:30
w Sali św. Eugeniusza

SPOTKANIE

MODLITEWNE

Piątek, 07.09.2018 o godz.19:30

w Sali św. Eugeniusza

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Niedziela, 16.09.2018 o godz.19.00 w Kościele św. Jerzego