Potrzebujemy Jezusa 

Potrzebujemy tylko jednego – spotkać Jezusa w swoim życiu. Spotkać i pójść za Nim. To jest jedyna droga do otwarcia się na przyjęcie i zrozumienie sensu swojego życia, które tutaj króciutko przebiegnie a potem przez całą wieczność będzie trwać.

Czytaj więcej: Potrzebujemy Jezusa

Droga Krzyżowa 
  1. Stacja pierwsza – Jezus skazany podczas procesu na karę śmierci.

To był bardzo dziwny proces, bardzo szybki, świadkowie byli podstawieni, oskarżenia bezpodstawne, wyrok z góry założony i taki też został wydany – czyli kara śmierci.

Czytaj więcej: Droga Krzyżowa

Post, modlitwa, jałmużna  

Już od ST

Ps 41,02 Szczęśliwy ten, kto myśli o biednym i o nędzarzu, w dniu nieszczęścia Pan go ocali.

Element integralnego chrześcijaństwa

Ga 02,09-10 i uznawszy daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, byśmy szli do pogan, oni zaś do obrzezanych, byleśmy pamiętali o ubogich, co też gorliwie starałem się czynić.

Odbiorcą jałmużny także obcy i nieprzyjaciele

Rz 12,19-20 Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód - nakarm go. Jeżeli pragnie - napój go. Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę.

Konteksty słowa eleemosyne w NT:

1. Kazanie na górze: wezwanie, aby dawać jałmużnę w ukryciu, a Ojciec widzi.

2. Łk 12,33 Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy.

    Każda jałmużna pozycjonuje poprawnie dobra materialne względem powołania człowieka do życia z Bogiem


3. Dzieje Apostolskie: integralnym elementem świętości jest jałmużna:


Dz 09,36 Mieszkała też w Jafie pewna uczennica imieniem Tabita, co znaczy Gazela. Czyniła ona dużo dobrego i dawała hojne jałmużny.


(Paweł w świadectwie o sobie):

Dz 24,17 Po wielu latach przybyłem z jałmużnami i ofiarami dla mego narodu.
Dz 10,1-4 W Cezarei mieszkał pewien człowiek imieniem Korneliusz, setnik z kohorty zwanej Italską, pobożny i "bojący się Boga" wraz z całym swym domem. Dawał on wielkie jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga. (…) Modlitwy twoje i jałmużny stały się ofiarą, która przypomniała ciebie Bogu. (…) Dz 10,48 …I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa.


1J 03,17 Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga?

 

 

Żyć w prawdzie 

Przyłapuję się na tym, że trudno mi się przyznać do czegoś co zrobiłem. Wstydzę się. Czasem dlatego, że to było coś nie w porządku wobec innej osoby.

Czytaj więcej: Żyć w prawdzie

Kto się nie modli, nie zna Boga 

Pan przyszedł, byśmy mogli powrócić do Ojca. Przyszedł nas wyzwolić spod władzy grzechu. Jezus głosi tę dobrą nowinę, wychowuje uczniów, zakłada Kościół. Kościół odnajduje swoją tożsamość, gdy ewangelizuje. Ewangelizacja nie jest jakimś tylko zadaniem, jest czymś więcej, jest stylem życia. Wszystko, co robimy, jest przeniknięte głoszeniem zbawienia. Robimy to, bo naśladujemy Mistrza. Ale gdy przyjrzymy się dokładniej, widzimy Jezusa, który - owszem - działa, jest aktywny, ale przede wszystkim słucha Boga i jest posłuszny Jego Słowu. Niby na marginesie, ale jednak zauważalne są w Piśmie Świętym wzmianki o modlitwie Jezusa. Kiedy się im przyglądnąć, można odkryć, że modlitwa to coś najważniejszego, co Jezus robi. Spotkanie z Ojcem jest sercem Jego działalności.

Czytaj więcej: Kto się nie modli, nie zna Boga

MSZA

WSPÓLNOTOWA

Niedziela, 22.04.2018 o godz.15:30
w Sali św. Eugeniusza

SPOTKANIE

MODLITEWNE

Piątek, 11.05.2018 o godz.19:30

w Sali św. Eugeniusza

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Niedziela, 29.04.2018 o godz.19.00 w Kościele św. Jerzego