Z ŻYCIA WSPÓLNOTY

Ewangelia według św. Mateusza rozdział 25

Bądź gotowy na przyjście Chrystusa i rób swoje najlepiej jak potrafisz. Taki wniosek można wyciągnąć z przypowieści o dziesięciu pannach i o talentach, które są w rozdziale 25.

 

 

Z jednej strony czytamy Mt.25,13 „Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny”, ale z drugiej w przypowieści o talentach potępione został brak działania. Chrystus chce abyśmy pamiętali, że naszym celem ma być życie wieczne z nim. Czas do ponownego spotkania z nim musi być wypełniony pomnażaniem talentów, jakie nam przekazał. Można też zauważyć, że te nasze talenty, bogactwa przekazane są tylko w zarządzanie, bo tak naprawdę należą do Boga. A to, co robimy tu na ziemi to są to zaledwie „drobne sprawy” wobec przyszłości Mt.25,21 „Byłeś wierny w drobnych sprawach, nad wieloma cię postawię”.

Ostatni fragment tego rozdziału to opis sądu ostatecznego. Od razu widać coś zaskakującego – jedynym kryterium tego osądu będzie miłość bliźniego, która jest wyrazem miłości do Chrystusa. To naprawdę trzeba zapamiętać Mt. 25,40 „Co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci, zrobiliście dla mnie”.

MSZA

WSPÓLNOTOWA

Niedziela, 22.04.2018 o godz.15:30
w Sali św. Eugeniusza

SPOTKANIE

MODLITEWNE

Piątek, 11.05.2018 o godz.19:30

w Sali św. Eugeniusza

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Niedziela, 29.04.2018 o godz.19.00 w Kościele św. Jerzego