Z ŻYCIA WSPÓLNOTY

Adoracja już w tą Niedzielę 

Idzie nowy czas przebudzenia. Ludzie mają pragnienie Boga. Pan do nas mówi , żeby umacniać Wspólnotę gdyż ludzie będą szukać środowisk wiary. Dlatego zapraszam do wspólnej modlitwy, powinniśmy jak najczęściej spotykać się razem na modlitwie aby On mógł działać przez nas. Zapraszamy serdecznie na Adorację w najbliższą Niedzielę o 19.00

Nowe nagranie 

Nauczanie ks. prof. M. Rosika dotyczące wytrwałości i szukania znaków od Pana już dostępne w naszej strefie. Jako bonus także rozważanie fragmentu księgi Wyjścia rozdz. 4,24-26 o tym jak Pan chciał zabić Mojżesza.

Szkoła Biblijna 

Kurs biblijny może bardzo pomóc w odkrywaniu bogactwa jakie kryje w sobie ta wyjątkowa Księga przez którą Pan chce do nas przemawiać. Proponowany cykl spotkań ma służyć temu aby każdy z nas na nowo zachęcił się do trwania w Słowie jednocześnie rozumiejąc czym się kierować aby to Słowo właściwie rozumieć i aby to trwanie mogło przynieść owoce. 

Proponujemy cykl spotkań składający się z trzech zazębiających się części  w środy o 20.00. Początek 5-go Października 0 20.00 w salce nr 8. Zakończenie w Styczniu.

  • Część I. Wybrane zagadnienia wstępu ogólnego do Pisma Świętego, m.in.: natchnienie, kanon Pisma Świętego, powstawanie Pisma Świętego, zasady interpretacji, najważniejsze pojęcia biblistyki/egzegezy
  • Część II. Geografia i historia biblijna w zarysie (naprawdę bardzo szybki przegląd tematu)
  • Część III. Historia zbawienia w Piśmie Świętym czytanym „od deski do deski”. Celem jest przedstawienie ogólnej „struktury” Pisma Świętego oraz poszczególnych ksiąg (grup ksiąg), ukazujące jedność Starego i Nowego Testamentu (od stworzenia i ogrodu Eden w Rdz do Niebieskiego Jeruzalem w Ap) oraz prezentujące jak Stary Testament zapowiada i przygotowuje to, co wypełni się w Nowym Testamencie (który to z kolei bardzo mocno osadzony jest w Starym Testamencie i często odwołuje się do niego, a my tego nie widzimy). W ramach głównego wątku dotyczącego miłości Boga do człowieka realizującej się w kolejnych przymierzach, dotkniemy również m.in. tematu świętości Boga, grzechu i cierpienia, kultu/liturgii, ale także paradygmatów zawartych w różnych księgach, w których każdy z nas może się świetnie odnaleźć. Zobaczymy że Pismo Święte to naprawdę księga o relacji Boga z każdym z nas. 

Materiały se spotkań będą dostępne poprzez link w sekcji aktualności.

Dodatkowe spotkanie modlitewne 

Już w najbliższą środe tj. 28 września o godzinie 19.00 zapraszamy do salki nr 8 na dodatkowe Spotkanie Modlitewne.

Skauci Króla w naszej wspólnocie 

Z radością zawiadamiamy, że dzieci w wieku 7-12 lat ze wspólnoty Lew Judy zaczynają zbiórki skautowe w miejscu dotychczasowych spotkań dwa razy w miesiącu: w 2 piątek o godz. 19.30w czasie spotkania modlitewnego i w 4 niedzielę ok. godz. 17.00 po mszy wspólnotowej. Planujemy również wyjazd na obóz zimowy Skautów Króla do Barda Śląskiego w dniach 27.12-30.12. 2016 pod opieką rodziców, którzy prowadzą zbiórki we wspólnocie. Prosimy rodziców o zaangażowanie i pomoc w przyprowadzaniu dzieci na zbiorki. (Skauci KrólaObóz zimowy w Bardzie Śl.)

Czytaj więcej...