Z ŻYCIA WSPÓLNOTY

Cel Wspólnoty 

Czy wspólnocie potrzebny jest cel aby uzasadnić swoje istnienie. Wydaje się , że samo pragnienie bycia razem jest już wystarczające. I rzeczywiście wziąwszy pod uwagę, że przecież Bóg jest wspólnotą i że to jest właśnie sposób w jaki istnieje - poprzez ciągłe dawanie się drugiemu i to wystarcza. To może i wspólnocie chrześcijańskiej wystarczy miłość i pragnienie bycia razem. Kiedy więc spotykamy się i motywuje nas miłość i chęć dawania się innym to być może nie potrzebujemy jakiegoś celu do którego dążymy. Z drugiej jednak strony, miłość która nas rozpala jest skończona, my sami nie jesteśmy jej źródłem potrzebujemy ją otrzymać od Tego który jest Dawcą miłości. Niekiedy niewielkie nawet trudności sprawiają, że jest  jak bańka mydlany i szybko może zniknąć. Dlatego wydaje się, że jednak cel jest bardzo potrzebny i to cel, który leży poza Wspólnotą. Właśnie wspólne dążenie do celu ratuje w chwilach trudności i kryzysu. Powracanie do celu, uświadamianie sobie jego wagi i posiadanie jasnego celu jest kluczowe dla rozwoju Wspólnoty. Jaki cel nas łączy, jaki cel sprawia, że nasza Wspólnota trwa? Tym celem jest Jezus. Celem jest przyjęcie Go jako Pana, wzrastanie w poznawaniu Go i dzielenie się doświadczeniem Jego Obecności z innymi.

Pozdrawiam Piotr Rotte

Spotkanie Modlitewne  

Serdecznie zapraszamy na dodatkowe Spotkanie Modlitewne 7-go Lipca o 19.00 do salki nr 8.

Walka duchowa 

Walka duchowa toczy się na wielu frontach. Wydaje mi się, że jednym z najważniejszych jest dziedzina doświadczania miłości. Każdy kto czuje się kochany otrzymuje motywację aby trwać, ponosić się i iść dalej, pokonywać przeszkody, zdobywać się na nową ofiarę ze swojego życia. Robi to ponieważ czerpie siłę ze źródła, które nigdy się nie wyczerpuje. Kiedy człowiek nie czuje się potrzebny, nie ma poczucia wartości, szuka ucieczki, miejsce gdzie mógłby się schować przed ciężarem życia to może być znakiem, że nie doświadcza tej miłości. Ale jest tylko jedno źródło prawdziwej miłości, która nas może uzdrowić , podnieść, dać siłę. Tylko relacja z Naszym Ojcem w Niebie. Dlatego walka o miłość to walka o naszą relację z Bogiem. Chodzi o właściwy obraz Boga, ten który przynosi Jezus. Najważniejsze przesłanie naszego Pana to ukazanie, Wszechmogącego jako Abba. Boga, który jest kochającym Tatusiem, opatrującym rany, wspierającym, pełnym akceptacji, pragnącym nieustannie przytulać i błogosławić swoje dzieci.
Pozdrawiam Piotr Rotte

Aby żyć duchowo... 

Każdego dnia stajemy na nowo do walki o naszą relację z Panem. Jak manna, którą Naród Wybrany żywiony był przez Pana nie nadawała się już następnego dnia do spożycia i trzeba było ją na nowo każdego dnia zebrać tak samo my nie możemy liczyć, że wystarczy raz na jakiś czas pomachać do Pana i to wystarczy. Chyba nikt z nas nie wyobraża sobie normalnego życia bez systematycznych posiłków. Żeby żyć potrzebujemy jeść. Żeby żyć duchowo potrzebujemy codziennego spotkania z Jezusem w Duchu Świętym. Spotkanie z Naszym Mistrzem jest duchowym posiłkiem.

Pozdrawiam Piotr Rotte

Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego 

czuwanie-zeslanie-ducha-2017

Jak co roku jest okazja do radosnego oczekiwania na przyjście Parakleta. I jak co roku zapraszamy wszystkie wspólnoty do wspólnego przeżywania tego czasu. Zapraszamy do wspólnej modlitwy dziękczynienia i uwielbienia dla Pana, który przysyła nam Pocieszyciela, by rozpalał nas w gorliwości, wylewał swe łaski i obdarzał darami.
 
Zatem 03.06.2017 – sobota – Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego w kościele na Popowicach. Rozpoczynamy o 20:00. O 23:00 będzie odprawiona  Msza Święta pod przewodnictwem bp Jacka Kicińskiego.