Z ŻYCIA WSPÓLNOTY

Nowe nagranie 

Nauczanie ks. prof. M. Rosika dotyczące wytrwałości i szukania znaków od Pana już dostępne w naszej strefie. Jako bonus także rozważanie fragmentu księgi Wyjścia rozdz. 4,24-26 o tym jak Pan chciał zabić Mojżesza.

Szkoła Biblijna 

Kurs biblijny może bardzo pomóc w odkrywaniu bogactwa jakie kryje w sobie ta wyjątkowa Księga przez którą Pan chce do nas przemawiać. Proponowany cykl spotkań ma służyć temu aby każdy z nas na nowo zachęcił się do trwania w Słowie jednocześnie rozumiejąc czym się kierować aby to Słowo właściwie rozumieć i aby to trwanie mogło przynieść owoce. 

Proponujemy cykl spotkań składający się z trzech zazębiających się części  w środy o 20.00. Początek 5-go Października 0 20.00 w salce nr 8. Zakończenie w Styczniu.

  • Część I. Wybrane zagadnienia wstępu ogólnego do Pisma Świętego, m.in.: natchnienie, kanon Pisma Świętego, powstawanie Pisma Świętego, zasady interpretacji, najważniejsze pojęcia biblistyki/egzegezy
  • Część II. Geografia i historia biblijna w zarysie (naprawdę bardzo szybki przegląd tematu)
  • Część III. Historia zbawienia w Piśmie Świętym czytanym „od deski do deski”. Celem jest przedstawienie ogólnej „struktury” Pisma Świętego oraz poszczególnych ksiąg (grup ksiąg), ukazujące jedność Starego i Nowego Testamentu (od stworzenia i ogrodu Eden w Rdz do Niebieskiego Jeruzalem w Ap) oraz prezentujące jak Stary Testament zapowiada i przygotowuje to, co wypełni się w Nowym Testamencie (który to z kolei bardzo mocno osadzony jest w Starym Testamencie i często odwołuje się do niego, a my tego nie widzimy). W ramach głównego wątku dotyczącego miłości Boga do człowieka realizującej się w kolejnych przymierzach, dotkniemy również m.in. tematu świętości Boga, grzechu i cierpienia, kultu/liturgii, ale także paradygmatów zawartych w różnych księgach, w których każdy z nas może się świetnie odnaleźć. Zobaczymy że Pismo Święte to naprawdę księga o relacji Boga z każdym z nas. 

Materiały se spotkań będą dostępne poprzez link w sekcji aktualności.

Dodatkowe spotkanie modlitewne 

Już w najbliższą środe tj. 28 września o godzinie 19.00 zapraszamy do salki nr 8 na dodatkowe Spotkanie Modlitewne.

Skauci Króla w naszej wspólnocie 

Z radością zawiadamiamy, że dzieci w wieku 7-12 lat ze wspólnoty Lew Judy zaczynają zbiórki skautowe w miejscu dotychczasowych spotkań dwa razy w miesiącu: w 2 piątek o godz. 19.30w czasie spotkania modlitewnego i w 4 niedzielę ok. godz. 17.00 po mszy wspólnotowej. Planujemy również wyjazd na obóz zimowy Skautów Króla do Barda Śląskiego w dniach 27.12-30.12. 2016 pod opieką rodziców, którzy prowadzą zbiórki we wspólnocie. Prosimy rodziców o zaangażowanie i pomoc w przyprowadzaniu dzieci na zbiorki. (Skauci KrólaObóz zimowy w Bardzie Śl.)

Czytaj więcej...

Dodatkowe spotkanie modlitewne 

Już w najbliższą środę tj. 14 września o godzinie 19.00 zapraszamy do salki nr 8 na dodatkowe Spotkanie Modlitewne (dla chętnych)