Z ŻYCIA WSPÓLNOTY

Góra Modlitwy 10-11.02 

Góra Modlitwy to czas na szczególne spotkania z Panem. To jest wyjazd dla tych, którzy szukają odpowiedzi na ważne pytania życiowe. Którzy zastanawiają się jaka jest wola Boże dla tych decyzji przed, którymi obecnie stoją. To jest też wyjazd dla tych, którzy potrzebują czasu na spotkanie z Panem, chcą odbudować z Nim swoją relację. Zaproszony jest każdy kto tęskni za głębszym spotkaniem z Jezusem.
Góra Modlitwy to przede wszystkim modlitwa indywidualna i wspólnotowa. Mniejszy nacisk położony jest na wzajemne relacje. Najważniejszym celem jest tutaj stworzenie warunków do modlitwy w Duchu Świętym. Zaplanowany jest też wykład o rozeznawaniu woli Bożej, który może wspomóc osobisty proces podejmowania decyzji.

Zapisy do końca stycznia u Piotra tel. 693 185 370. Zależnie od ilości zgłoszonych osób będziemy szukać odpowiedniego miejsca.

Pozdrawiam Piotr Rotte

Bądź wola Twoja 

Noszę w sercu ogromną wdzięczność dla osób , które spotkałem w swoim życia a dzięki którym poznałem Jezusa. Do tamtego momentu moja wiara choć była obecna jednak bez znacznego wpływu na moje myślenie , na wybory życiowe. Świadomość, że Jezus może bardzo realnie wkroczyć w moje życie zatrzęsła całą moją rzeczywistością. Od tej przemiany myślenia minęło już wiele lat. Patrząc z perspektywy  widzę, że wiele się we mnie zmieniło. Między innymi jest coś zasadniczego – moim wielkim pragnieniem  jest aby nie moja wola lecz Jego się spełniła we mnie. Kiedy tak się dzieje odczuwam szczęście. W tym kontekście zasadniczo ważną umiejętnością o którą zabiegam jest doskonalenie się w rozeznawaniu co się podoba mojemu Panu. Odkryłem, że aby w tym temacie można było zrobić jakikolwiek postęp fundamentalną sprawą jest codzienne trwanie przy Bogu, spotykanie się z Nim osobiście. Dla mnie absolutnie podstawowa jest modlitwa w Duchu Świętym oparta o Słowo Boże. Staram się walczyć o nią każdego dnia aby była obecna aby świat mi jej nie skradł.

Piotr Rotte

Eucharystia we Wspólnocie 

Eucharystia we Wspólnocie to szczególny czas. Bez wątpienia można powiedzieć, że Eucharystia jest wyjątkowym skarbem. Nie da się wypowiedzieć słowami tej wielkiej wdzięczności za to , że ten skarb każdego dnie jest dostępny dla każdego z nas. Kiedy myślę o tym, że zostaliśmy tak mocno zaszczyceni , mogąc w tak wyjątkowy sposób zjednoczyć się z Panem to nie potrafię odnaleźć w sobie sposobu na wyrażenie wdzięczności. Kiedy jednak możemy ten cudowny czas Mszy Świętej spędzić razem we Wspólnocie do której powołał nas Pan, to mam wrażenie , że otrzymujemy jeszcze coś więcej. Być razem z Tymi, z którymi razem wzrastamy w wierze, dzielimy się Słowem, służymy, ewangelizujemy, odpoczywamy i widzieć, że to właśnie podczas Eucharystii przychodzi Jezus karmi nas i umacnia i jednoczy to zawsze napełnia mnie szczególnym wzruszeniem. Dziś wtorek . Msza Wspólnotowa była dwa dni temu a ja ciągle Nią żyję. Śpiewam pieśni, które śpiewaliśmy razem, wspominam spokojny głos Celebransa, kiedy głosił Słowo, jestem dotknięty jego szczerymi słowami, widzę skupienie i wzajemną miłość, otwartą modlitwę, zaangażowanie braci i sióstr . Całe to doświadczenie rozciągnęło się w czasie.

Pozdrawiam Piotr Rotte

Biwak Skautów Króla 

Czuwaj !

Serdecznie zapraszamy na pierwszy biwak Skautów Króla przy wspólnocie Lew Judy, który odbędzie się w dniu 30.09.2017 r. w Lasku Mokrzańskim za Leśnicą. Zaczynamy biwak o godzinie 9.00 wspólnym śniadaniem. Niech każdy przyniesie to czym może się podzielić z innymi ( chleb, wędliny, ser, warzywa lub gotowe kanapki, ciasto). Zabierzcie również ciepłe napoje - wodę mineralną zapewnimy.
Przyjdźcie z dziećmi, wnukami bo zamierzamy dobrze się bawić. Przygotowaliśmy gry i zabawy oraz różne konkurencje dla dzieci i dla dorosłych, ognisko, wspólne pieczenie kiełbasek, które zapewnimy.  Biwak zakończy się ok godz. 15. Nie zabraknie również modlitwy i uwielbienia śpiewem.

Jak dojechać na biwak - jedziemy w Leśnicy ul. Dolnobrzeską  w kierunku Brzeziny aż do granic miasta do pętli autobusu nr 137 z nazwą przystanku - Las Mokrzański, następnie skręcamy w prawo w las i jedziemy drogą szutrową - miejsce biwaku będzie po lewej stronie ok 150-200 m od przystanku - będzie nas widać i samochody.

Zapraszamy
Skauci Króla