Z ŻYCIA WSPÓLNOTY

Eucharystia we Wspólnocie 

Eucharystia we Wspólnocie to szczególny czas. Bez wątpienia można powiedzieć, że Eucharystia jest wyjątkowym skarbem. Nie da się wypowiedzieć słowami tej wielkiej wdzięczności za to , że ten skarb każdego dnie jest dostępny dla każdego z nas. Kiedy myślę o tym, że zostaliśmy tak mocno zaszczyceni , mogąc w tak wyjątkowy sposób zjednoczyć się z Panem to nie potrafię odnaleźć w sobie sposobu na wyrażenie wdzięczności. Kiedy jednak możemy ten cudowny czas Mszy Świętej spędzić razem we Wspólnocie do której powołał nas Pan, to mam wrażenie , że otrzymujemy jeszcze coś więcej. Być razem z Tymi, z którymi razem wzrastamy w wierze, dzielimy się Słowem, służymy, ewangelizujemy, odpoczywamy i widzieć, że to właśnie podczas Eucharystii przychodzi Jezus karmi nas i umacnia i jednoczy to zawsze napełnia mnie szczególnym wzruszeniem. Dziś wtorek . Msza Wspólnotowa była dwa dni temu a ja ciągle Nią żyję. Śpiewam pieśni, które śpiewaliśmy razem, wspominam spokojny głos Celebransa, kiedy głosił Słowo, jestem dotknięty jego szczerymi słowami, widzę skupienie i wzajemną miłość, otwartą modlitwę, zaangażowanie braci i sióstr . Całe to doświadczenie rozciągnęło się w czasie.

Pozdrawiam Piotr Rotte

Biwak Skautów Króla 

Czuwaj !

Serdecznie zapraszamy na pierwszy biwak Skautów Króla przy wspólnocie Lew Judy, który odbędzie się w dniu 30.09.2017 r. w Lasku Mokrzańskim za Leśnicą. Zaczynamy biwak o godzinie 9.00 wspólnym śniadaniem. Niech każdy przyniesie to czym może się podzielić z innymi ( chleb, wędliny, ser, warzywa lub gotowe kanapki, ciasto). Zabierzcie również ciepłe napoje - wodę mineralną zapewnimy.
Przyjdźcie z dziećmi, wnukami bo zamierzamy dobrze się bawić. Przygotowaliśmy gry i zabawy oraz różne konkurencje dla dzieci i dla dorosłych, ognisko, wspólne pieczenie kiełbasek, które zapewnimy.  Biwak zakończy się ok godz. 15. Nie zabraknie również modlitwy i uwielbienia śpiewem.

Jak dojechać na biwak - jedziemy w Leśnicy ul. Dolnobrzeską  w kierunku Brzeziny aż do granic miasta do pętli autobusu nr 137 z nazwą przystanku - Las Mokrzański, następnie skręcamy w prawo w las i jedziemy drogą szutrową - miejsce biwaku będzie po lewej stronie ok 150-200 m od przystanku - będzie nas widać i samochody.

Zapraszamy
Skauci Króla

Wspólnota „Lew Judy” zaprasza na sylwestra 

Termin: 29 grudnia 2017 – 1 stycznia 2018
Miejsce: Ośrodek Charytatywno - Wypoczynkowy "Bojanowe Gniazdo", Ks. Nawrowskiego 2, 63-020 Zaniemyśl
Strona www: http://www.bojanowegniazdo.pl/
 
Koszt:
  - osoba dorosła - 255 zł
  - dzieci 3-10 lat (łóżko, pół porcji oraz miejsce przy stole) - 195 zł
  - dzieci do lat 3 (bez łóżka, miejsca przy stole i bez posiłków) - 0 zł
 
Zapisy poprzez link przesłany do animatorów.

Kurs Alfa - Największa przygoda 

plakat-alpha-10-2017

Kurs alfa  daje solidny fundament każdemu kto pragnie wzrastać w wierze chrześcijańskiej, rozważane są tematy które wdrażane w nasze życie wytyczają kierunek i dają solidne wskazówki jak przeżyć najlepiej swoje życie. Jeden z takich tematów „ Jak przeciwstawiać się złu” pomaga poznać sposoby działania zła osobowego, które posługując się odpowiednią strategią pragnie nas odciągnąć od relacji z Bogiem. Dzięki odpowiednim sposobom i narzędziom, w które zostajemy wyposażeni możemy z sukcesem zwyciężyć w tej walce.

KIM JEST DUCH ŚWIĘTY? 

Niewątpliwie Duch Święty to najbardziej tajemnicza Osoba Trójcy Świętej. W Starym Testamencie Lud Izraela najpierw doświadczył objawienia Boga jako Stworzyciela i Ojca. W Nowym Testamencie uczniowie Jezusa zrozumieli w końcu, że jest On Przedwiecznym Słowem i Synem Ojca. Natomiast pełnia objawienia Ducha Świętego to dopiero dzień Zielonych Świątek, ale przecież wciąż w potocznej świadomości religijnej Duch Święty pozostaje niejako „na uboczu”. Czy słusznie?

  • To ON unosił się nad wodami i chaosem (por.Rdz 1,2) - On stwarzał wszechświat.
  • To ON był Tchnieniem, którym została ożywiona każda istota (Rdz 2,7) - On Jest Życiem.
  • To ON jest Autorem Pisma Świętego (2P 1,21), ON mówił przez Proroków.
  • To ON zstąpił na Maryję w momencie Zwiastowania i „znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego”. (Mt 1, 18)
  • To ON wyprowadził Jezusa na pustynię, a następnie w mocy Ducha Jezus powrócił i nauczał. (Łk 4,1; 14-15; 18)
  • To ON zstąpił na Jezusa po chrzcie w Jordanie. (Mt 3,16; Mk1,10)
  • To ON prowadzi nas do prawdy. (J 16, 12-13)

Przed swoją męką Jezus obiecał uczniom:„Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze — Ducha Prawdy (…); nie zostawię was sierotami”(J 14, 16). Użyte tu greckie słowo Parakletos oznacza to samo, co obrońca, adwokat, doradca, rzecznik, pomocnik, opiekun. Taki właśnie jest nasz Bóg- Duch Święty. On jest Miłością Ojca i Syna. Każdego dnia, w każdej sytuacji chce nas prowadzić. On daje Kościołowi swą moc, dary i charyzmaty. Gdy Jego wielbimy, w równym stopniu oddajemy cześć Ojcu i Synowi. Duch Święty działa w Kościele również dzisiaj. Bardzo realnie, namacalnie. Od 50 lat Kościół na całym świecie doświadcza nowej Pięćdziesiątnicy.

Adam Tomaszewski