Z ŻYCIA WSPÓLNOTY

Razem wskazywać Narodzonego 

Chcemy głosić, Kto się narodził i jak do Niego dojść - mówił bp Andrzej Siemieniewski podczas ekumenicznej modlitwy przedstawicieli różnych wspólnot chrześcijańskich, która odbyła się we Wrocławiu 8 stycznia. „Świąteczne spotkanie zaprzyjaźnionych odpowiedzialnych wspólnot” – tak brzmiała nazwa wydarzenia, gromadzącego liderów oraz osoby pełniące rozmaite funkcje w swoich kościelnych środowiskach. Pochodzili z ok. 30 wspólnot – z czego połowę stanowiły katolickie, połowę – chrześcijańskie wspólnoty reprezentujące tzw. wolne Kościoły, m.in. zielonoświątkowcy, baptyści. – Łączy nas tu wszystkich to, że jesteśmy zakochani w Jezusie Chrystusie… Pamiętamy o różnicach między nami i szanujemy je. Chcemy pośród nich wspólnie uwielbiać Boga – modlili się animatorzy spotkania, zachęcając także do powierzania Bogu Wrocławia i Kościoła w tym mieście.

Pełny tekst artykułu na stronie Gościa Niedzielnego.

Sylwester to dobry czas 

Wyjazd sylwestrowy to wyjątkowy czas budowanie relacji i wspólnej zabawy.  W odróżnieniu od wszystkich innych, podczas tego wyjazdu mniejszy nacisk stawiamy na modlitwę i formacją duchową. Choć każdego dnia była godzinna Adoracja i Msza Św , była też wspólna modlitwa przed samą północą w sylwestrową noc to jednak cały pozostały czas to spacery długie rozmowy i odpoczynek. Muszę powiedzieć, że osobiście czuję się bardzo napełniony. Noszę w sercu ogromną wdzięczność, że mogłem te trzy ostatnie dni roku spędzić z braćmi i siostrami ze wspólnoty. No i zabawa sylwestrowa palce lizać - coś pięknego.

Pozdrawiam Piotr Rotte

Seminarium o Modlitwie Wstawienniczej 

Wstawiennictwo to z jednej strony wezwanie dla nas wszystkich. Ponieważ każdy jest powołany by wstawiać się za innych .  Z drugiej zaś strony niektórzy są wezwani do wejście w szczególną posługę, którą trzeba rozwijać i pielęgnować. By wzrastać  w posłudze wstawienniczej trzeba solidnej formacji by mieć fundament oparty na Nauce Kościoła i na Słowie Bożym, ponieważ zdrowe zasady wypraktykowane przez wieki  zapewniają skuteczne podejmowanie tego ważnego zadania. Trzeba powiedzieć, że żadne dzieło Boże nie może się zacząć ani trwać bez wstawiennictwa.  Wszystko co czynimy dla Pana jest zawsze poparte wpierw rozeznaniem Jego woli  a po drugie wytrwałą modlitwą. Oprócz tego modlitwa wstawiennicza ma drugą rolę- wspieranie pojedynczych osób w rozwoju ich relacji z Panem. Wspólnoty rozwijają taką posługę aby każdy brat i siostra mógł otrzymać wsparcie w chwilach zmagania, rozterek duchowych lub kiedy potrzebuje nowej zachęty, właśnie przez taką posługę często Pan przychodzi z uzdrowieniem wewnętrznym. Wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć czym jest wstawiennictwo, jaką ma moc, dlaczego jest ważne, jak się modlić wstawienniczo, jakie są  podstawy biblijne, jak wzrastać w posłudze wstawiennictwa zapraszamy na to seminarium.

Termin i miejsce:

  • Sesja nr 1: wtorek, 30.01.2018 19:00, salka nr 8 (Kościół p.w. NMP Królowej Pokoju we Wrocławiu)
  • Sesja nr 2: wtorek, 13.02.2018 19.00, salka nr 8
Góra Modlitwy 10-11.02 

Góra Modlitwy to czas na szczególne spotkania z Panem. To jest wyjazd dla tych, którzy szukają odpowiedzi na ważne pytania życiowe. Którzy zastanawiają się jaka jest wola Boże dla tych decyzji przed, którymi obecnie stoją. To jest też wyjazd dla tych, którzy potrzebują czasu na spotkanie z Panem, chcą odbudować z Nim swoją relację. Zaproszony jest każdy kto tęskni za głębszym spotkaniem z Jezusem.
Góra Modlitwy to przede wszystkim modlitwa indywidualna i wspólnotowa. Mniejszy nacisk położony jest na wzajemne relacje. Najważniejszym celem jest tutaj stworzenie warunków do modlitwy w Duchu Świętym. Zaplanowany jest też wykład o rozeznawaniu woli Bożej, który może wspomóc osobisty proces podejmowania decyzji.

Zapisy do końca stycznia u Piotra tel. 693 185 370. Zależnie od ilości zgłoszonych osób będziemy szukać odpowiedniego miejsca.

Pozdrawiam Piotr Rotte