Z ŻYCIA WSPÓLNOTY

Powołani do Jedności 

www.fundacja24-7.org/jednosc

 

Jako pokłosie Kongresu Ewangelizacyjnego we Wrocławiu,
Fundacja 24/7 oraz wspólnoty Dom Boży i Lew Judy zrzeszone w Europejskiej Sieci Wspólnot (ENC), serdecznie zapraszają na Ekumeniczną konferencję
"Powołani do Jedności: Różnorodność w Pobożności",
której honorowym gościem i mówcą będzie bp Andrzej Siemieniewski!

 

PROFIL KONFERENCJI

 

Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie… (J 17:21)
Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał… (J 17:23)Szukanie i czynienie jedności pomiędzy braćmi, to obowiązek, który spoczywa na nas wszystkich, bo czyż możemy uchylić się od uczynienia z Bożą pomocą wszystkiego, co możliwe, aby obalić mury podziałów i nieufności, aby przezwyciężyć przeszkody i uprzedzenia, które utrudniają głoszenia Ewangelii Zbawienia1.
Praca ta nie jest łatwa, bowiem zastarzałe nieporozumienia odziedziczone z przeszłości, które są przyczyną godnych ubolewania podziałów między wierzącymi wymagają miłości oraz odwagi płynącej z prawdy, a także szczerej woli wzajemnego przebaczenia i pojednania2.

Chcemy jednak - jak to zaleca nam Encyklika - podjąć ten temat w nawróceniu serc i modlitwie3 i wsłuchując się w głos Ducha Świętego, który uczy nas wyraźnie odczytywać znaki czasu4.

Podziały i rozdarcia były i są obecne w historii Kościoła - owszem - ale czy dziś wierzący okażą się tymi, którzy są wypróbowani ( 1 Kor 11:19) i gotowi do kroku dalej w kierunku pojednania? Nie ze względu na samych siebie, ale aby Kościół objawił światu chwałę Jezusa, aby świat poznał i uwierzył, że Jezusa jest TYM posłanym przez Ojca Mesjaszem ( J 17:22-23) oraz aby pobudzić do współzawodnictwa Jego lud wybrany ( Rz 11:14) i zwrócić ich serca na drogę zbawienia błogosławionego HaMashiach.


TEMATY NAUCZAŃ

 

 • Podział w Kościele (Ciele Chrystusa) - historia separacji pomiędzy Żydami a nawróconymi poganami
 • "Wirus zastępstwa": konsekwencje podziału w historii chrześcijaństwa
 • Droga powrotna do Jeruzalem: Potrzeba Drugiego Soboru Jerozolimskiego dla odnowy Kościoła
 • Praktyczne kroki tej koncepcji:
  • Nowy ekumenizm
  • Wołanie do Kościoła
  • Nastawienie na Izrael dla Domów Modlitwy
  • Inicjatywa TJCII = wstawiennictwo + promocja + dyplomacja
  • Rola wspólnot (ENC i innych sieci)
 • Różnorodność w pobożności - praktyczne wskazówki współistnienia

 

Program Konferencji

Sobota 21.09

9.00 - uwielbienie
9.45 - ogłoszenia i powitanie
10.00 - sesja pierwsza ( Johannes )
11.30 - przerwa
11.50 -śpiew
12.00 -sesja druga ( Johannes)
13.30 - przerwa obiadowa - obiad we własnym zakresie 15.30 - uwielbienie 16.00 - sesja trzecia ( Daniel Lim 0 17.30 - przerwa 17.50 - śpiew 18.00 - sesja czwarta ( Daniel Lim ) 19.30 modlitwa wstawiennicza około 20.15 zakończenie

Niedziela 22.09

9.30 - uwielbienie
10.00 - sesja piąta ( BP. Andrzej  Siemieniewski ) 12.00 przerwa 12.30 - uwielbienie
12.45 - sesja szósta ( Daniel Lim )
13.45 - przerwa obiadowa ( obiad we własnym zakresie ) 15.30 -Msza Św. ( homilia Johannes ) 17.00 - sesja Siódma ( Johannes ) dzieci mają swoje spotkania 18.00 - kawa, herbata

MIEJSCE

Kościół na Popowicach
Sala Parafialna
ul. Ojców Oblatów 1
Wrocław


CZAS

21-22.09.2013

KOSZT

 

 • 35,00 PLN - zapis i wpłata do dnia 30.07.2013
 • 55,00 PLN - zapis i wpłata do dnia 30.08.2013
 • 70,00 PLN - zapis i wpłata po dniu 30.08.2013


Konto:
49 10600076 0000320001317665

Fundacja "24/7"
ul. Piekarska 16
54-067 Wrocław
z dopiskiem: "Konferencja Wrocław - <imię i nazwisko>


NAUCZYCIELE

 

bp. Andrzej Siemieniewski po przyjęciu święceń i pracy jako wikariusz, sprawował funkcję asystenta kościelnego młodzieżowych ruchów i stowarzyszeń religijnych. Piastował również stanowisko wikariusza biskupiego ds. formacji kapłańskiej. Rekolekcjonista związany m.in. z Ruchem Światło-Życie i katolicką Odnową w Duchu Świętym.
Po uzyskaniu na PWT licencjatu teologii, został wysłany do Rzymu na dalsze studia na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu, które zakończył w 1991 obroną pracy doktorskiej w temacie "Elementy duchowości kapłańskiej w myśli Hansa von Balthasara". Po powrocie do Polski pełnił funkcję ojca duchownego w seminarium we Wrocławiu oraz wykładał na PWT, pracując jako adiunkt a następnie jako dyrektor Biblioteki PWT i MWSD. W 1997 przeprowadził habilitację z teologii duchowości na podstawie rozprawy "Ewangelikalna duchowość nowego narodzenia a tradycja katolicka". W latach 1998–2001 był prorektorem PWT. Kierownik Katedry Teologii Duchowości Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
 

Johannes Fichtenbauer urodził się w 1956 roku w Wiedniu w Austrii. Posiada tytuł magistra w teologii katolickiej, obecnie posługuje jako główny diakon rzymskokatolickiej archidiecezji wiedeńskiej. Johannes i jego żona Christi są małżeństwem od 30 lat.
Johannes i Christi byli zaangażowani w początki Ruchu Odnowy Charyzmatycznej w Kościele Katolickim na początku lat 70-tych. Założyli ekumeniczną i charyzmatyczną wspólnotę przymierza „Umkehr zum Herrn”, która obecnie liczy około 150 dorosłych członków służących promowaniu wizji jedności Ciała Chrystusa w Austrii. Johannes jest również prezesem ENC (Europejskiej Sieci Wspólnot), sieci podobnych wspólnot przymierza w Europie. Jest także jednym z założycieli „Weg der Versöhnung” („W Kierunku Pojednania” „Ścieżka – Droga Pojednania”), która jest najszerszą ekumeniczną inicjatywą w Austrii.
Oprócz innych zaangażowań, Johannes jest aktywnym członkiem Komitetu Wykonawczego TJCII.
 

Daniel Lim obecnie pełni funkcję dyrektora Bazy Misyjnej Międzynarodowego Domu Modlitwy (IHOP-KC). Daniel jest proroczym nauczycielem i liderem, którego Pan Bóg użył do budowania relacji między IHOP-KC a innymi narodami.
W roku 2007 Daniel ze strony IHOP-KC otworzył możliwość zorganizowania Programu dla Polski w Kansas City. Program jest kontynuowany co roku w dniach 1-10 listopada.
Zanim Daniel objął tę funkcję w Kansas City, służył jako pastor i misjonarz w południowo-wschodniej Azji, poświęcając się szczególnie ewangelizacji, zakładaniu kościołów i dziełom miłosierdzia. Daniel głosi i naucza na konferencjach, w kościołach, w seminariach i na uniwersytetach w różnych krajach. Jego żona Levi również służy w zespole liderów Bazy Misyjnej IHOP-KC. Pan dał im dwoje dzieci - Samuela i Emmanuel. Emmanuel odeszła do Pana w 2008, kiedy posługiwali jako misjonarze w Birmie.


Wiatr z Wyspu 

Kongres Nowej Ewangelizacji 

Najważniejszym wydarzeniem tego roku dla Wspólnot Wrocławskich jest Kongres Nowej Ewangelizacji ( 14- 16.06 ). Dlatego też 14-go czerwca nie będzie naszego comiesięcznego Spotkania Modlitewnego ponieważ w tym dniu chcemy wziąć udział wraz z innymi Wspólnotami w uroczystym rozpoczęciu Kongresu.

Czytaj więcej...

Otwarte spotkanie diakonii dzieci 

Spotkanie otwarte diakonii dzieci odbędzie się 7.06.2013, o godz. 18.30 w sali nr 8 pod kościołem na Popowicach. Zapraszamy chętnych do służby dzieciom we wspólnocie, szczególnie podczas rekolekcji w Gródku.