Z ŻYCIA WSPÓLNOTY

Wspólna modlitwa 

Nasza wspólnota żyje przez wspólną modlitwę. Przez lata jej istnienia to spotkania modlitewne były jej siłą. Tutaj Pan przychodzi w szczególny dla nas sposób.

Czytaj więcej...

Konferencja ENC 

Zbliżamy się do konferencji ENC na Górze Św. która ma się odbyć w dniach 14 – 17.11 Właściwie należałoby powiedzieć spotkanie a nie konferencja dlatego, że głównym celem tego wydarzenia jest budowanie braterskiej miłości między wspólnotami naszej sieci. Dawid Payne będzie głównym mówcą na konferencji, założyciel CaFE – Katolickiego Zagłębia Wiary.

Czytaj więcej...

Wyjazd animatorów 

W miniony weekend (28-29.09) Animatorzy Wspólnoty W Bardzie u Sióstr Urszulanek spotkali się by rozeznawać kierunek w jakim Pan chce prowadzić wspólnotę w tym roku formacyjnym. Od soboty rano do niedzieli w południe. To był czas intensywnej modlitwy osobistej i wspólnotowej oraz długich rozmów i dzielenia się. Najważniejsze dla nas wskazanie to – modlitwa i służba.

Czytaj więcej...