Z ŻYCIA WSPÓLNOTY

Warto zobaczyć 

Warto to zobaczyć ( http://www.youtube.com/watch?v=hN9dnSwVDTQ ) To co się wydarzyło na tej konferencji naszych ewangelickich braci dotknęło mnie do głębi. Przez ostatnie lata nosiłem odczucie, że w sferze ekumenizmu panuje zastój. Po podpisaniu w 1999 wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu, co było wielkim historycznym wydarzeniem dla Kościoła zamiast obserwować nowe otwarcie się wzajemne na siebie było widać ciągle dawne mury. Już nie wspomnę o tym, że jeszcze nigdy nie słyszałem w moim kościele kazania o tej deklaracji i w ogóle o problemie ekumenizmu. Od roku coś się zmieniło. Z jednej strony dochodzą sygnały, że wielu naszych protestanckich braci odkrywa bogactwo Kościoła Katolickiego, niektórzy nawet powracają na Jego łono. Z drugiej strony przyjazne relacje Papieża z Ewangelikami, Zielonoświątkowcami i braćmi z „wolnych kościołów” napełniają nadzieją na nowe kroki ku jedności. Pełne pokory i miłości gesty Franciszka stwarzają atmosferę, która sprzyja pokonywaniu uprzedzeń i porzucania stereotypów a potem w otwieraniu się naprawdę. Trzeba się modlić o naszego papieża o ochronę bo Jego ekumeniczne nastawienie rodzi również wrogie nastawienia wobec Niego. Ekumenizm to jedna z ważnych twarzy naszej wspólnoty, sieć wspólnot ENC do której należymy jest ekumeniczna i trzeba powiedzieć, że na tu doświadczamy wielkiej miłości i wsparcia od naszych braci protestantów

ale też widzimy ich autentyczną miłość do Kościoła Katolickiego            

Piotr Rotte

Naprawdę mocne wezwanie do powrotu do Wieczernika 

Rodzi się we mnie przejmujące wezwanie do odnowy modlitwy. Niewierność w modlitwie stała się naszym codziennym nawykiem. Jednocześnie widzimy, że dzieła Boże są w odwrocie, królestwo Boże jest wypychane ludzie odchodzą od Boga.

Czytaj więcej...

Rekolekcje Wielkopostne 2014 - aktualizacja 

Program rekolekcji na sobotę:

16.00 Nieszpory z nauczaniem ks. Romana Trzcińskiego

17.00 Adoracja z modlitwą wstawienniczą

18.00 Eucharystia z nauczaniem – ks. abp. Marian Gołębiewski

Po Eucharystii Modlitwa uwielbienia Boga

 

Diakonia muzyczna wspólnoty Lew Judy rozpoczyna posługę od Adoracji (godz.17).