Z ŻYCIA WSPÓLNOTY

Święty depozyt słowa Bożego 

Święta Tradycja i Pismo św. stanowią jeden święty depozyt słowa Bożego powierzony Kościołowi. Na nim polegając, cały lud święty zjednoczony ze swymi pasterzami trwa stale w nauce Apostołów, we wspólnocie braterskiej, w łamaniu chleba i w modlitwach (por. Dz 2,42 gr.), tak iż szczególna zaznacza się jednomyślność przełożonych i wiernych w zachowaniu przekazanej wiary, w praktykowaniu jej i wyznawaniu.  ( Dei Verbum )
Cytowane słowa Konstytucji Soborowej przypominają nam, że zasada sola scriptura jest niewystarczająca.  Ograniczenie depozytu słowa Bożego tylko do Pisma Świętego, jak pokazuje historia prowadzi do wielu rozbieżnych interpretacji, których konsekwencją jest rozbijanie jedności. W moim rozumieniu to właśnie oznacza stawianie w centrum siebie, swojej interpretacji i lęku przed korektą ze strony braci a szczególnie tych, którym Pan powierzył zadanie przekazywania owego depozytu.


Pozdrawiam Piotr Rotte

Co jest treścią ewangelizacji ? 

Kiedy ewangelizujemy to naszym celem jest ogłoszenie Kerygmatu, oczywiście popartego osobistym świadectwem. Chcemy aby ewangelizowana osoba została doprowadzona do osobistego spotkania z Jezusem. Kerygmat można wyrazić w prostej formule: Jezus został ukrzyżowany za nasze grzechy ale potem Zmartwychwstał i otworzył drogę do Nieba wszystkim , którzy w Niego uwierzą.  W troszkę szerszej formule mówimy o czteropunktowym Kerygmacie.- o tzw. czterech prawach życia duchowego.  Prawo pierwsze mówi o tym, że Bóg nas kocha bezgranicznie i bezwarunkowo, stworzył nas z miłości po to abyśmy razem z Nim mogli dzielić szczęście. Drugie prawo mówi o tym, że przez grzech relacja z Bogiem została zerwana i dlatego nie możemy doświadczać tego co było Jego zamiarem. Trzecie prawo mówi, że Bóg nie pogodził się z taką sytuacją i pragnie naprawić to co zostało zniszczone przez grzech. Dlatego Jezus przyszedł na świat i oddał życie po to by na nowo otworzyć drogę do Ojca, a przez swoje Zmartwychwstanie pokonał nasz grzech, śmierć i Szatana. Czwarte prawo mówi, że przez wiarę w Jezusa, kiedy oddajemy Mu nasze życie i podejmujemy decyzję aby On zajął pierwsze miejsce w naszym życiu to Zbawienie staje się naszym udziałem.
--
Pozdrawiam Piotr Rotte

Kurs Alpha po wakacjach 

Następną edycję kursu Alpha planujemy rozpocząć 3-go października o 19.00. Już dziś zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w tym cyklu spotkań. Jedenaście wieczorów w każdą środę oraz sobotnio -niedzielna sesja wyjazdowa stwarza możliwość na zawiązanie nowych  relacji przyjaźni, możliwość rozmawiania o ważnych sprawach, związanych z życiem i wiarą, wysłuchanie kilku inspirujących wykładów a także autentycznych świadectw osób, które osobiście doświadczyły działania Boga w swoim życiu. ( zapisy – tel 693 185 370)

Pozdrawiam Piotr Rotte