Z ŻYCIA WSPÓLNOTY

Konferencja ks. M.Malińskiego "MALINA" 

wspólnota “Lew Judy” zaprasza

na konferencję o modlitwie i służbie

ks. Mirosław Maliński “MALINA”

duszpasterz akademicki

 

25 maja (niedziela) godz.17.00

 

Kościół NMP Królowej Pokoju we Wrocławiu-Popowicach

sala św. Eugeniusza

 

Przed konferencją o 15.30

wspólnotowa msza święta

 

PRZYJDŹ KONIECZNIE !!!

www.lewjudy.pl

Warto zobaczyć 

Warto to zobaczyć ( http://www.youtube.com/watch?v=hN9dnSwVDTQ ) To co się wydarzyło na tej konferencji naszych ewangelickich braci dotknęło mnie do głębi. Przez ostatnie lata nosiłem odczucie, że w sferze ekumenizmu panuje zastój. Po podpisaniu w 1999 wspólnej deklaracji o usprawiedliwieniu, co było wielkim historycznym wydarzeniem dla Kościoła zamiast obserwować nowe otwarcie się wzajemne na siebie było widać ciągle dawne mury. Już nie wspomnę o tym, że jeszcze nigdy nie słyszałem w moim kościele kazania o tej deklaracji i w ogóle o problemie ekumenizmu. Od roku coś się zmieniło. Z jednej strony dochodzą sygnały, że wielu naszych protestanckich braci odkrywa bogactwo Kościoła Katolickiego, niektórzy nawet powracają na Jego łono. Z drugiej strony przyjazne relacje Papieża z Ewangelikami, Zielonoświątkowcami i braćmi z „wolnych kościołów” napełniają nadzieją na nowe kroki ku jedności. Pełne pokory i miłości gesty Franciszka stwarzają atmosferę, która sprzyja pokonywaniu uprzedzeń i porzucania stereotypów a potem w otwieraniu się naprawdę. Trzeba się modlić o naszego papieża o ochronę bo Jego ekumeniczne nastawienie rodzi również wrogie nastawienia wobec Niego. Ekumenizm to jedna z ważnych twarzy naszej wspólnoty, sieć wspólnot ENC do której należymy jest ekumeniczna i trzeba powiedzieć, że na tu doświadczamy wielkiej miłości i wsparcia od naszych braci protestantów

ale też widzimy ich autentyczną miłość do Kościoła Katolickiego            

Piotr Rotte