Z ŻYCIA WSPÓLNOTY

Noc Kofesjonałów 

Noc konfesjonałów w najbliższy piątek w parafii Św. Augustyna przy ulicy Sudeckiej będzie trwać od 20.00 do 24.00 ( nie tak jak wcześniej ogłaszano przez całą noc )

Formacja Wspólnoty 2015 

W tym roku ( 2014- 2015 ) Wspólnota realizuje formację opierając się na fragmencie z Pisma Św. z Dziejów Apostolskich  z rozdziału 2 wersety 42 do 47.

42 Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba11 i w modlitwach. 43 Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. 44 Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne12. 45 Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. 46 Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. 47 Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.

Tematyka nauczań formacyjnych została ujęta pod tytułem "Bóg wzywa mnie do budowania Wspólnoty". W tym miesiącu koncentrujemy się na temacie cząstkowym - "Trwali w nauce Apostołów". 

Ogłoszenie 

W Piątek 28 listopada 2014 o godzinie19.30 zapraszamy do salki nr 8 na dodatkowe Spotkanie Modlitewne ( dla chętnych )

Zawierzenie Maryi nas samych, naszych małżeństw i dzieci. 

Chciałabym wezwać wszystkich, którzy oddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi do zawierzenia siebie i tych, których kochamy, naszych małżonków, dzieci i bliskich Maryi.

Skoro Jezus powierzył wszystkich ludzi Swojej Matce to i my zróbmy to samo w posłuszeństwie i zaufaniu.

Niech to będzie nasza osobista decyzja, pociągająca za sobą ufną i wytrwałą modlitwę wraz z Maryją, aby Jezus zwyciężał w naszych sercach i w naszych rodzinach. Niech to będzie odpowiedź na pokusy i ataki niszczące naszą osobistą relację z Jezusem, kryzysy w relacjach małżeńskich i relacjach z dziećmi. Niech Ta, która słysząc nasze prośby, mówi ,,zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie'' wskazując na Jezusa, wymodli nam łaskę zrozumienia Jego poleceń i gotowość do ich wypełnienia.

Pozdrawiam,

Renia

PIESZA PIELGRZYMKA WROCŁAWSKA DO TRZEBNICY do św. JADWIGI 

18 października 2014!!!!!

Tegoroczna Piesza Pielgrzymka wyruszy pod hasłem - „TAJEMNICA EWANGELII”

Wyjście z Katedry Wrocławskiej nastąpi w sobotę 18 października o godz.

6.00.

Planowane zakończenie Mszą Świętą w Trzebnicy o godz. 16.00 przy ołtarzu

polowym.

NIE MA ZAPISÓW – należy przyjść do katedry i włączyć się do dowolnej grupy

pielgrzymkowej.

https://www.facebook.com/events/358698864295996/