Z ŻYCIA WSPÓLNOTY

Paczki świąteczne 

Stowarzyszenie LEW JUDY przygotowuje paczki świąteczne, aby wspomóc potrzebujących członków wspólnoty. Jeżeli chciałbyś wesprzeć finansowo tę inicjatywę, możesz dokonać wpłaty na konto Stowarzyszenia.

STOWARZYSZENIE LEW JUDY 

Bank Zachodni WBK

Numer konta: 27 1090 1522 0000 0001 2266 2281

koniecznie z dopiskiem "paczki świateczne”. 

Noc Kofesjonałów 

Noc konfesjonałów w najbliższy piątek w parafii Św. Augustyna przy ulicy Sudeckiej będzie trwać od 20.00 do 24.00 ( nie tak jak wcześniej ogłaszano przez całą noc )

Formacja Wspólnoty 2015 

W tym roku ( 2014- 2015 ) Wspólnota realizuje formację opierając się na fragmencie z Pisma Św. z Dziejów Apostolskich  z rozdziału 2 wersety 42 do 47.

42 Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba11 i w modlitwach. 43 Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. 44 Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne12. 45 Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. 46 Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. 47 Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.

Tematyka nauczań formacyjnych została ujęta pod tytułem "Bóg wzywa mnie do budowania Wspólnoty". W tym miesiącu koncentrujemy się na temacie cząstkowym - "Trwali w nauce Apostołów". 

Ogłoszenie 

W Piątek 28 listopada 2014 o godzinie19.30 zapraszamy do salki nr 8 na dodatkowe Spotkanie Modlitewne ( dla chętnych )

Zawierzenie Maryi nas samych, naszych małżeństw i dzieci. 

Chciałabym wezwać wszystkich, którzy oddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi do zawierzenia siebie i tych, których kochamy, naszych małżonków, dzieci i bliskich Maryi.

Skoro Jezus powierzył wszystkich ludzi Swojej Matce to i my zróbmy to samo w posłuszeństwie i zaufaniu.

Niech to będzie nasza osobista decyzja, pociągająca za sobą ufną i wytrwałą modlitwę wraz z Maryją, aby Jezus zwyciężał w naszych sercach i w naszych rodzinach. Niech to będzie odpowiedź na pokusy i ataki niszczące naszą osobistą relację z Jezusem, kryzysy w relacjach małżeńskich i relacjach z dziećmi. Niech Ta, która słysząc nasze prośby, mówi ,,zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie'' wskazując na Jezusa, wymodli nam łaskę zrozumienia Jego poleceń i gotowość do ich wypełnienia.

Pozdrawiam,

Renia