Z ŻYCIA WSPÓLNOTY

Dzień Pomocy Szkole w Muvalii 

„Pokój zaczyna się od uśmiechu”, Matka Teresa z Kalkuty

Już w najbliższą niedzielę tj. 18 stycznia 2015 r. w Parafii pw. NMP Królowej Pokoju na Popowicach po każdej mszy zbierane bedą pieniądze na pomoc szkole dla dzieci w Muvalii w Indiach.

Serdecznie zapraszamy na poczęstunek do sali pw. św. Eugeniusza oraz zachęcamy do udziału w kiermaszu, z którego dochód przenaczony będzie na ww. cel.

Jak co roku w styczniu wspólnota Lew Judy organizuje taką akcję. Zdjęcia z poprzedniej akcji znajdują się w galerii. Informacje o szkole w Muvalii można znaleźć w zakładce O NAS.MUVALIA. A te wspomnienia z wizyty w Muvalii musisz koniecznie przeczytać:  link

Paczki świąteczne 

Stowarzyszenie LEW JUDY przygotowuje paczki świąteczne, aby wspomóc potrzebujących członków wspólnoty. Jeżeli chciałbyś wesprzeć finansowo tę inicjatywę, możesz dokonać wpłaty na konto Stowarzyszenia.

STOWARZYSZENIE LEW JUDY 

Bank Zachodni WBK

Numer konta: 27 1090 1522 0000 0001 2266 2281

koniecznie z dopiskiem "paczki świateczne”. 

Noc Kofesjonałów 

Noc konfesjonałów w najbliższy piątek w parafii Św. Augustyna przy ulicy Sudeckiej będzie trwać od 20.00 do 24.00 ( nie tak jak wcześniej ogłaszano przez całą noc )

Formacja Wspólnoty 2015 

W tym roku ( 2014- 2015 ) Wspólnota realizuje formację opierając się na fragmencie z Pisma Św. z Dziejów Apostolskich  z rozdziału 2 wersety 42 do 47.

42 Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba11 i w modlitwach. 43 Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. 44 Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne12. 45 Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. 46 Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. 47 Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.

Tematyka nauczań formacyjnych została ujęta pod tytułem "Bóg wzywa mnie do budowania Wspólnoty". W tym miesiącu koncentrujemy się na temacie cząstkowym - "Trwali w nauce Apostołów". 

Ogłoszenie 

W Piątek 28 listopada 2014 o godzinie19.30 zapraszamy do salki nr 8 na dodatkowe Spotkanie Modlitewne ( dla chętnych )