Z ŻYCIA WSPÓLNOTY

Pożegnanie taty Marcina Głogowskiego 

Dzisiaj - 04 grudnia 2015 odszedł do Pana Tato Marcina Głogowskiego - Mirisław Głogowski.
Módlmy się aby Pan dał Mu wieczny udział w swoim Królestwie, a pogrążoną w smutku Rodzinę napełnił pokojem, miłości i nadzieją.

Msza święta pogrzebowa odbędzie się w niedzielę 06 grudnia 2015 roku o godzinie 15:00 w kościele św. Jerzego na Popowicach, a uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 07 grudnia 2015 roku o godzinie 13:00 na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Trzmielowickiej 2, Wrocław - Leśnica

Formacja Wspólnoty 

"Obyś był zimny albo gorący"

To pouczenie czy przestroga jest tematem wiodącym nauczań i formacji w tym roku.

Aby ten temat pogłebić trakcie naszych spotkań szczególnie po Mszy Wspólnotowej będziemy rozważać

tzw. Listóy do siedmiu Kościołów, zawarte na początku Apokalipsy Św. Jana (Ap 2-3).

Ap 1, 19-20

Napisz więc to, co widziałeś,
i to, co jest, i to, co potem musi się stać.
20 Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce,
i co do siedmiu złotych świeczników:
siedem gwiazd - to są Aniołowie siedmiu Kościołów,
a siedem świeczników - to jest siedem Kościołów.

Ap 2 (List do Kościoła w Efezie)

Aniołowi1 Kościoła w Efezie napisz:
   To mówi Ten, który trzyma w prawej ręce siedem gwiazd,
   Ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników:
Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość,
   i to że złych nie możesz znieść,
   i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są,
   i żeś ich znalazł kłamcami.
Ty masz wytrwałość:
   i zniosłeś cierpienie dla imienia mego - niezmordowany.
Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości.
Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i pierwsze czyny podejmij!
   Jeśli zaś nie - przyjdę do ciebie, i ruszę świecznik twój z jego miejsca,
   jeśli się nie nawrócisz.
Ale masz tę [zaletę], że nienawidzisz czynów nikolaitów,
   których to czynów i Ja nienawidzę.
Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.
   Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga.

.....

I dalej aż do końca trzeciego rozdziału gdzie czytamy pouczenia dla Kościołów:

  • List do Kościoła w Efezie
  • List do Kościoła w Smyrnie
  • List do Kościoła w Pergamonie
  • List do Kościoła w Tiatyrze
  • List do Kościoła w Sardes
  • List do Kościoła w Filadelfii
  • List do Kościoła w Laodycei

Pełen tekst i kontekst dotępny również online na stonie biblia.deon.pl.