Z ŻYCIA WSPÓLNOTY

Formacja Wspólnoty 

"Obyś był zimny albo gorący"

To pouczenie czy przestroga jest tematem wiodącym nauczań i formacji w tym roku.

Aby ten temat pogłebić trakcie naszych spotkań szczególnie po Mszy Wspólnotowej będziemy rozważać

tzw. Listóy do siedmiu Kościołów, zawarte na początku Apokalipsy Św. Jana (Ap 2-3).

Ap 1, 19-20

Napisz więc to, co widziałeś,
i to, co jest, i to, co potem musi się stać.
20 Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce,
i co do siedmiu złotych świeczników:
siedem gwiazd - to są Aniołowie siedmiu Kościołów,
a siedem świeczników - to jest siedem Kościołów.

Ap 2 (List do Kościoła w Efezie)

Aniołowi1 Kościoła w Efezie napisz:
   To mówi Ten, który trzyma w prawej ręce siedem gwiazd,
   Ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników:
Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość,
   i to że złych nie możesz znieść,
   i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są,
   i żeś ich znalazł kłamcami.
Ty masz wytrwałość:
   i zniosłeś cierpienie dla imienia mego - niezmordowany.
Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości.
Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i pierwsze czyny podejmij!
   Jeśli zaś nie - przyjdę do ciebie, i ruszę świecznik twój z jego miejsca,
   jeśli się nie nawrócisz.
Ale masz tę [zaletę], że nienawidzisz czynów nikolaitów,
   których to czynów i Ja nienawidzę.
Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.
   Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga.

.....

I dalej aż do końca trzeciego rozdziału gdzie czytamy pouczenia dla Kościołów:

  • List do Kościoła w Efezie
  • List do Kościoła w Smyrnie
  • List do Kościoła w Pergamonie
  • List do Kościoła w Tiatyrze
  • List do Kościoła w Sardes
  • List do Kościoła w Filadelfii
  • List do Kościoła w Laodycei

Pełen tekst i kontekst dotępny również online na stonie biblia.deon.pl.

Konferencja "Chwalebny Adwent Chrystusa" 

 

 

 

 

Pewnie każdy z osób wierzących umiałaby odpowiedzieć na pytanie, kiedy przypada Adwent! Nie jest już jednak tak oczywista odpowiedź na pytanie na co właściwie podczas Adwentu czekamy? ...... Więc w ten czas Adwentu zapraszamy na konferencję poświęconą zagadnieniom Adwentu - przygotowaniem na powtórne przyjście Pana...

19.12.2015 09:00 - 18:30
Sala Wrocław24, ul. Kanonia 11, 50-328 Wrocław
Rejestracja na stronie Wrocław 24/7