Z ŻYCIA WSPÓLNOTY

Dodatkowe Spotkanie Modlitewne 

Serdecznie zapraszamy na dodatkowe spotkanie modlitewne w przyszłą środę, 22.08.2018, o godzinie 19.00 w salce nr 10.

Dodatkowe Spotkania Modlitewne 

Serdecznie zapraszamy na dodatkowe spotkanie modlitewne w przyszłą środę, 18.07.2018, o godzinie 19.00 w salce nr 8.

Dlaczego chrzcimy dzieci i niemowlęta? 
  1. W czasach apostolskich stosowano chrzest całych domów. Np. Lidia ochrzczona z całym domem (Dz 16, 15), strażnik więzienia w Filippi został ochrzczony z całym domem (Dz 16, 33), św. Paweł ochrzcił cały dom Stefanasa (1Kor 1, 16). „ Cały dom „ oznacza również dzieci i niemowlęta.
  2. Wczesnochrześcijańscy autorzy pisali o chrzcie niemowląt; w II wieku biskup Lyonu, św. Ireneusz pisał o chrzcie niemowląt "Chrystus przyszedł przez siebie samego wszystkich zbawić, wszyscy powiadam, przez niego odradzają się w Bogu: dzieci i niemowlęta, pacholęta, młodzieńcy i starsi" .  Tertulian w  dziele "O chrzcie" napisanym ok.205-206 roku. Podobnie i inni Ojcowie Kościoła z III wieku potwierdzają stosowanie tej praktyki. Orygenes pisał: "Kościół od apostołów przejął praktykę udzielania chrztu nawet dzieciom. Wiedzieli bowiem ci, którym powierzone były sekrety Bożych tajemnic, że we wszystkich są przyrodzone zmazy grzechowe, które powinny być zmyte przez wodę i Ducha Świętego" . Święty Cyprian w liście posłanym w imieniu synodu biskupów afrykańskich pisał: "Jeżeli największym przestępcom przedtem wiele obrażającym Boga, gdy później uwierzą, daje się przebaczenie grzechów i ani od chrztu, ani od łaski nikogo się nie powstrzymuje, o ile więcej nie należy powstrzymywać dziecka, które niedawno narodzone, nic nie zgrzeszyło, a tylko jako potomek Adama wpadło przez pierwsze narodzenie się w zarazę śmierci wiecznej. Dziecko do otrzymania przebaczenia grzechów tym łatwiej przystępuje, że jemu darowują się grzechy nie własne, ale cudze" (List 63). Na początku III wieku św. Hipolit Rzymski napisał traktat pt.: "Tradycja Apostolska". W dziele tym pisze też o chrzcie, wyraźnie faworyzując dzieci, którym najpierw każe udzielać "sakramentu odrodzenia"
  3. W Starym Testamencie na mocy zawartego Przymierza (Kpł 12, 3; Rdz 17, 1-24), dokonywano obrzezania chłopców w ósmym dniu po urodzeniu . To był akt włączenie do Ludu Bożego.O tym decydowali rodzice

Pozdrawiam Piotr Rotte