Z ŻYCIA WSPÓLNOTY

Święty depozyt słowa Bożego

Święta Tradycja i Pismo św. stanowią jeden święty depozyt słowa Bożego powierzony Kościołowi. Na nim polegając, cały lud święty zjednoczony ze swymi pasterzami trwa stale w nauce Apostołów, we wspólnocie braterskiej, w łamaniu chleba i w modlitwach (por. Dz 2,42 gr.), tak iż szczególna zaznacza się jednomyślność przełożonych i wiernych w zachowaniu przekazanej wiary, w praktykowaniu jej i wyznawaniu.  ( Dei Verbum )
Cytowane słowa Konstytucji Soborowej przypominają nam, że zasada sola scriptura jest niewystarczająca.  Ograniczenie depozytu słowa Bożego tylko do Pisma Świętego, jak pokazuje historia prowadzi do wielu rozbieżnych interpretacji, których konsekwencją jest rozbijanie jedności. W moim rozumieniu to właśnie oznacza stawianie w centrum siebie, swojej interpretacji i lęku przed korektą ze strony braci a szczególnie tych, którym Pan powierzył zadanie przekazywania owego depozytu.


Pozdrawiam Piotr Rotte

MSZA

WSPÓLNOTOWA

Niedziela, 23.06.2019 o godz.15:30
Sala Świętego Eugeniusza

SPOTKANIE

MODLITEWNE

Piątek, 14.06.2019 o godz.19:30

Sala Świętego Eugeniusza

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Wtorek, 11.06.2019 o godz.19.00 Kościół Świętego Jerzego