Z ŻYCIA WSPÓLNOTY

Co jest treścią ewangelizacji ?

Kiedy ewangelizujemy to naszym celem jest ogłoszenie Kerygmatu, oczywiście popartego osobistym świadectwem. Chcemy aby ewangelizowana osoba została doprowadzona do osobistego spotkania z Jezusem. Kerygmat można wyrazić w prostej formule: Jezus został ukrzyżowany za nasze grzechy ale potem Zmartwychwstał i otworzył drogę do Nieba wszystkim , którzy w Niego uwierzą.  W troszkę szerszej formule mówimy o czteropunktowym Kerygmacie.- o tzw. czterech prawach życia duchowego.  Prawo pierwsze mówi o tym, że Bóg nas kocha bezgranicznie i bezwarunkowo, stworzył nas z miłości po to abyśmy razem z Nim mogli dzielić szczęście. Drugie prawo mówi o tym, że przez grzech relacja z Bogiem została zerwana i dlatego nie możemy doświadczać tego co było Jego zamiarem. Trzecie prawo mówi, że Bóg nie pogodził się z taką sytuacją i pragnie naprawić to co zostało zniszczone przez grzech. Dlatego Jezus przyszedł na świat i oddał życie po to by na nowo otworzyć drogę do Ojca, a przez swoje Zmartwychwstanie pokonał nasz grzech, śmierć i Szatana. Czwarte prawo mówi, że przez wiarę w Jezusa, kiedy oddajemy Mu nasze życie i podejmujemy decyzję aby On zajął pierwsze miejsce w naszym życiu to Zbawienie staje się naszym udziałem.
--
Pozdrawiam Piotr Rotte

MSZA

WSPÓLNOTOWA

Niedziela, 23.06.2019 o godz.15:30
Sala Świętego Eugeniusza

SPOTKANIE

MODLITEWNE

Piątek, 14.06.2019 o godz.19:30

Sala Świętego Eugeniusza

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Wtorek, 11.06.2019 o godz.19.00 Kościół Świętego Jerzego