Z ŻYCIA WSPÓLNOTY

Refleksje z Namiotu Spotkania

J 1,4-5 W Nim było życie a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

Światłość kojarzy się z czymś dobrym ciepłym, miłym, dającym odprężenie. Trochę jak po zimie wydłużający się dzień, dzięki któremu rozkwita przyroda i pojawia się życie. Światłość kojarzy się także z bólem – np. gdy zbyt długo patrzeć na źródło mocnego światła, bolą oczy.
Bóg jest światłością. Kiedy zbliżam się do Niego, zaczynam widzieć więcej, dostrzegać brudy mojego życia, grzechy. Trochę jak na wiosnę, gdy idzie się i wraca z pracy już za dnia, odkrywa się szare trawniki i przerażający widok psich odchodów i śmieci na każdym kroku. Czasem takie odkrycie własnego grzechu bardzo boli. Ale bliskość Boga i wydobycie na światło moich nieczystości, zaniedbań, grzechów, niewłaściwych pragnień jest troską i wyrazem wielkiej Miłości Boga. Bóg pokazuje mi prawdę o mnie. Tym samym daje szansę na zmianę. Bóg daje wybór, szanuje wolną wolę. Pozostanie w ciemności grzechu nie sprawi, że nieczystości i jego konsekwencje w życiu znikną – one są, tylko ich nie widać (czasami dają się odczuć). Pójście Drogą Światłości i Prawdy jest decyzją o chęci bycia Dzieckiem Bożym i naśladowaniu Chrystusa. Jest odpowiedzią na Miłość Boga i wejściem z Nim w relację. Do tego Bóg stworzył człowieka, do tego stworzył mnie. Do wzajemnej miłości.
Na drodze do bliskości Boga najpierw dostrzega się grube brudy. Im więcej Boga w życiu, im czyściej, tym widać najmniejszy kurz. Grzeszność człowieka nie jest przeszkodą dla działania Boga. I Bóg nigdy nie pozostawia człowieka samego w jego zmaganiach z grzechem. A im czystszy człowiek, im ma bliższą relację z Bogiem, tym więcej Światłości przez niego przechodzi. Bije przez człowieka blask Bożej Miłości, którą rozświetla i może obdarzać innych... wzbudzając ich do życia.

Piotr Rotte

MSZA

WSPÓLNOTOWA

Niedziela, 26.05.2019 o godz.15:30
Sala Świętego Eugeniusza

SPOTKANIE

MODLITEWNE

Piątek, 14.06.2019 o godz.19:30

Sala Świętego Eugeniusza

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Niedziela, 19.05.2019 o godz.19.00 Kościół Świętego Jerzego