Z ŻYCIA WSPÓLNOTY

KIM JEST DUCH ŚWIĘTY?

Niewątpliwie Duch Święty to najbardziej tajemnicza Osoba Trójcy Świętej. W Starym Testamencie Lud Izraela najpierw doświadczył objawienia Boga jako Stworzyciela i Ojca. W Nowym Testamencie uczniowie Jezusa zrozumieli w końcu, że jest On Przedwiecznym Słowem i Synem Ojca. Natomiast pełnia objawienia Ducha Świętego to dopiero dzień Zielonych Świątek, ale przecież wciąż w potocznej świadomości religijnej Duch Święty pozostaje niejako „na uboczu”. Czy słusznie?

  • To ON unosił się nad wodami i chaosem (por.Rdz 1,2) - On stwarzał wszechświat.
  • To ON był Tchnieniem, którym została ożywiona każda istota (Rdz 2,7) - On Jest Życiem.
  • To ON jest Autorem Pisma Świętego (2P 1,21), ON mówił przez Proroków.
  • To ON zstąpił na Maryję w momencie Zwiastowania i „znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego”. (Mt 1, 18)
  • To ON wyprowadził Jezusa na pustynię, a następnie w mocy Ducha Jezus powrócił i nauczał. (Łk 4,1; 14-15; 18)
  • To ON zstąpił na Jezusa po chrzcie w Jordanie. (Mt 3,16; Mk1,10)
  • To ON prowadzi nas do prawdy. (J 16, 12-13)

Przed swoją męką Jezus obiecał uczniom:„Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze — Ducha Prawdy (…); nie zostawię was sierotami”(J 14, 16). Użyte tu greckie słowo Parakletos oznacza to samo, co obrońca, adwokat, doradca, rzecznik, pomocnik, opiekun. Taki właśnie jest nasz Bóg- Duch Święty. On jest Miłością Ojca i Syna. Każdego dnia, w każdej sytuacji chce nas prowadzić. On daje Kościołowi swą moc, dary i charyzmaty. Gdy Jego wielbimy, w równym stopniu oddajemy cześć Ojcu i Synowi. Duch Święty działa w Kościele również dzisiaj. Bardzo realnie, namacalnie. Od 50 lat Kościół na całym świecie doświadcza nowej Pięćdziesiątnicy.

Adam Tomaszewski

MSZA

WSPÓLNOTOWA

Niedziela, 26.05.2019 o godz.15:30
Sala Świętego Eugeniusza

SPOTKANIE

MODLITEWNE

Piątek, 14.06.2019 o godz.19:30

Sala Świętego Eugeniusza

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Niedziela, 19.05.2019 o godz.19.00 Kościół Świętego Jerzego