Z ŻYCIA WSPÓLNOTY

Cel Wspólnoty

Czy wspólnocie potrzebny jest cel aby uzasadnić swoje istnienie. Wydaje się , że samo pragnienie bycia razem jest już wystarczające. I rzeczywiście wziąwszy pod uwagę, że przecież Bóg jest wspólnotą i że to jest właśnie sposób w jaki istnieje - poprzez ciągłe dawanie się drugiemu i to wystarcza. To może i wspólnocie chrześcijańskiej wystarczy miłość i pragnienie bycia razem. Kiedy więc spotykamy się i motywuje nas miłość i chęć dawania się innym to być może nie potrzebujemy jakiegoś celu do którego dążymy. Z drugiej jednak strony, miłość która nas rozpala jest skończona, my sami nie jesteśmy jej źródłem potrzebujemy ją otrzymać od Tego który jest Dawcą miłości. Niekiedy niewielkie nawet trudności sprawiają, że jest  jak bańka mydlany i szybko może zniknąć. Dlatego wydaje się, że jednak cel jest bardzo potrzebny i to cel, który leży poza Wspólnotą. Właśnie wspólne dążenie do celu ratuje w chwilach trudności i kryzysu. Powracanie do celu, uświadamianie sobie jego wagi i posiadanie jasnego celu jest kluczowe dla rozwoju Wspólnoty. Jaki cel nas łączy, jaki cel sprawia, że nasza Wspólnota trwa? Tym celem jest Jezus. Celem jest przyjęcie Go jako Pana, wzrastanie w poznawaniu Go i dzielenie się doświadczeniem Jego Obecności z innymi.

Pozdrawiam Piotr Rotte

MSZA

WSPÓLNOTOWA

Niedziela, 24.03.2019 o godz.15:30
Sala Świętego Eugeniusza

SPOTKANIE

MODLITEWNE

Piątek, 08.03.2019 o godz.19:30

Sala Świętego Eugeniusza

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Niedziela, 17.03.2019 o godz.19.00 Kościół Świętego Jerzego