Z ŻYCIA WSPÓLNOTY

Spotkanie Modlitewne jest Darem

Spotkanie Modlitewne jest Darem Ducha Świętego dla Wspólnoty. Kiedy w żywej i radosnej atmosferze razem stajemy przed naszym Zbawicielem, wtedy możemy znaleźć się w samym sercu Boga. Pan przychodzi w uwielbieniu, kiedy skruszeni w sercu uznajemy naszą grzeszność, słabość i z ufnością otwieramy się na Moc Bożą, która nas wydobywa znaszych dołów abyśmy na nowo mogli doświadczyć Jego miłości. To właśnie sprawadza wolność dzieci Bożych i jesteśmy pewni, że możemy przy Nim czuć się bezpieczni, ustaje lęk , zwątpienie przychodzi entuzjazm i zapał pragnienia dzielenia się Dobrą Nowiną. Tego właśnie doświadczyliśmy w miniony piątek na naszym comiesięcznym Spotkaniu Modlitewnym- Pan nas umocnił w modlitwie pełnej Ducha, w śpiewie, który był natchniony, w Słowie, które nas wzywało do wybrania spośród dwóch możliwych dróg tej jednej , jedynej – drogi prawości , drogi na której kroczy się z Jezusem. Podczas modlitwa wstawienniczej doświadczyliśmy uwolnienia i zostaliśmy wyposażeni przez Pana abyśmy mogli na nowo podejmować Jego dzieła. Były świadectwa – bo Pan działa. Uzdrowił prawe ucho Ewy, pozwolił też Reni przyjechać na spotkanie o własnych siłach mimo że jeszcze wśrodę chodziła o kulach i nie było mowy o zamodzielnym prowadzeniu samochodu. Chwała Panu.

 Piotr Rotte

MSZA

WSPÓLNOTOWA

Niedziela, 27.01.2019 o godz.15:30
w Sali św. Eugeniusza

SPOTKANIE

MODLITEWNE

Piątek, 11.01.2019 o godz.19:30

w Sali św. Eugeniusza

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Niedziela, 20.01.2019 o godz.19.00 w Kościele św. Jerzego