Z ŻYCIA WSPÓLNOTY

Spotkanie modlitewne 8.02.2013

Wspólnota wzrasta w wierze przede wszystkim poprzez wspólną modlitwę. Co miesiąc schodzimy się, by wspólnie wielbić i słuchać Boga. Podczas ostatniego spotkania modlitewnego, które odbyło się ósmego lutego, otrzymaliśmy bardzo wiele Bożego błogosławieństwa. Bardzo głęboka i intensywna modlitwa chwały coraz bardziej otwierała nasze serca.

Tego wieczoru dzieliliśmy się świadectwami na temat: "co pomaga mi zakorzeniać się w Jezusie?" . Wiele sióstr i braci bardzo osobiście podzieliło się swoim sercem w tej dziedzinie - to było budujące. Czekaliśmy też na Ducha Świętego; próbowaliśmy otwierać się na Jego dary i natchnienia. Prosiliśmy Pana, by nam pokazał, co nam podcina korzenie wiary, co powinniśmy porzucić, by pogłębić relację z Jezusem. Przyszło też mocne wezwanie do modlitwy za młode pokolenie, to było jakby przypomnienie, że zostaliśmy jako wspólnota powołani do kampanii wstawienniczej za młodych ludzi w naszym mieście. Wielu z nas pamięta przebudzenie wśród młodych w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, to było zadziwiające - cudowna Boża interwencja. Chcemy prosić Pana o podobne przebudzenie dzisiaj. Jesteśmy przekonani, że potrzebna jest krucjata modlitewna za nowe pokolenie, która otworzy niebo; dzięki temu spłynie złoty deszcz łaski na młodych, by się zadziwili żywą relacją z Panem. Na bazie tego przekonania wspólnota została wezwana przez lidera do codziennej, intensywnej, pełnej wiary modlitwy w tej sprawie przez odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego.

MSZA

WSPÓLNOTOWA

Niedziela, 26.05.2019 o godz.15:30
Sala Świętego Eugeniusza

SPOTKANIE

MODLITEWNE

Piątek, 14.06.2019 o godz.19:30

Sala Świętego Eugeniusza

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Niedziela, 19.05.2019 o godz.19.00 Kościół Świętego Jerzego