Z ŻYCIA WSPÓLNOTY

Co jest treścią ewangelizacji ? 

Kiedy ewangelizujemy to naszym celem jest ogłoszenie Kerygmatu, oczywiście popartego osobistym świadectwem. Chcemy aby ewangelizowana osoba została doprowadzona do osobistego spotkania z Jezusem. Kerygmat można wyrazić w prostej formule: Jezus został ukrzyżowany za nasze grzechy ale potem Zmartwychwstał i otworzył drogę do Nieba wszystkim , którzy w Niego uwierzą.  W troszkę szerszej formule mówimy o czteropunktowym Kerygmacie.- o tzw. czterech prawach życia duchowego.  Prawo pierwsze mówi o tym, że Bóg nas kocha bezgranicznie i bezwarunkowo, stworzył nas z miłości po to abyśmy razem z Nim mogli dzielić szczęście. Drugie prawo mówi o tym, że przez grzech relacja z Bogiem została zerwana i dlatego nie możemy doświadczać tego co było Jego zamiarem. Trzecie prawo mówi, że Bóg nie pogodził się z taką sytuacją i pragnie naprawić to co zostało zniszczone przez grzech. Dlatego Jezus przyszedł na świat i oddał życie po to by na nowo otworzyć drogę do Ojca, a przez swoje Zmartwychwstanie pokonał nasz grzech, śmierć i Szatana. Czwarte prawo mówi, że przez wiarę w Jezusa, kiedy oddajemy Mu nasze życie i podejmujemy decyzję aby On zajął pierwsze miejsce w naszym życiu to Zbawienie staje się naszym udziałem.
--
Pozdrawiam Piotr Rotte

Kurs Alpha po wakacjach 

Następną edycję kursu Alpha planujemy rozpocząć 3-go października o 19.00. Już dziś zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w tym cyklu spotkań. Jedenaście wieczorów w każdą środę oraz sobotnio -niedzielna sesja wyjazdowa stwarza możliwość na zawiązanie nowych  relacji przyjaźni, możliwość rozmawiania o ważnych sprawach, związanych z życiem i wiarą, wysłuchanie kilku inspirujących wykładów a także autentycznych świadectw osób, które osobiście doświadczyły działania Boga w swoim życiu. ( zapisy – tel 693 185 370)

Pozdrawiam Piotr Rotte

Parę słów o mówieniu świadectwa 

Świadectwo ma wielką moc przekonywania gdyż wypływa z osobistego doświadczenia. Nie jest czymś teoretycznym, nie jest czymś wyczytanym lub usłyszanym ale jest relacją świadka, który to o czym opowiada przeżył lub osobiście to widział. Aby świadectwo mogło osiągnąć swój cel trzeba zadbać aby jego sposób i forma przekazu była jak najbardziej przychylna dla słuchaczy. Świadectwo powinno być radosne, zrozumiałe i nie za długie ( jeśli to jest świadectwo ewangelizacyjne to czas jego trwania nie powinien przekroczyć 3 min. podobnie jeśli świadectwo ma być wypowiedziane przed orędziem lub nauczaniem na spotkaniu. Na dłuższe świadectwo można sobie pozwolić tylko w wyjątkowych sytuacjach gdy jest zaplanowane jako centralny punkt wokół , którego budowane jest jakieś spotkanie.

Czytaj więcej...