Z ŻYCIA WSPÓLNOTY

Druga sesja o Modlitwie Wstawienniczej 13.02 

We wtorek 30-go lutego odbyła się pierwsza sesja dotycząca Modlitwy Wstawienniczej. Na tym wykładzie skoncentrowaliśmy się na biblijnym uzasadnieniu powszechnego wezwania do wstawiennictwa, które jest skierowanie do wszystkich Chrześcijan. Rozważane były przykłady wielu postaci Starego i Nowego Testamentu, które pozytywnie odpowiedziały na to wezwanie. Bóg pragnie naszego wstawiennictwa a Jezus jest tym, który zasiada po Prawicy Ojca i wstawia się za nami. My jesteśmy zaproszeni do dzielenia tej posługi razem z Nim. W tym wstawiennictwie uczestniczą Święci w Niebie, którzy są zjednoczeni z Panem w Jego pragnieniach i Jego posłudze. Przeglądaliśmy także Katechizm Kościoła by utwierdzić się w przekonaniu, że waga wstawiennictwa jest potężna. Przykłady z Historii Kościoła klarownie pokazują, że ta posługa wielokrotnie stała się kluczem do zmiany sytuacji całych miast, Narodów i całego Świata. Przyglądaliśmy się czterem przykładom - Bitwa pod Lepanto, Bitwa Wiedeńska, oblężenie Wrocławia przez Tatarów oraz ewangelizacja Albigensów przez Św. Dominika.


We wtorek 13-go lutego o 19.00 zapraszamy do salki nr 8 na drugą sesję o Modlitwie Wstawienniczej. Tym razem będziemy mówić o praktyce modlitwy za osoby - jak to robić. Również omówimy sprawę walki duchowej oraz uzdrowienia wewnętrznego.

Razem wskazywać Narodzonego 

Chcemy głosić, Kto się narodził i jak do Niego dojść - mówił bp Andrzej Siemieniewski podczas ekumenicznej modlitwy przedstawicieli różnych wspólnot chrześcijańskich, która odbyła się we Wrocławiu 8 stycznia. „Świąteczne spotkanie zaprzyjaźnionych odpowiedzialnych wspólnot” – tak brzmiała nazwa wydarzenia, gromadzącego liderów oraz osoby pełniące rozmaite funkcje w swoich kościelnych środowiskach. Pochodzili z ok. 30 wspólnot – z czego połowę stanowiły katolickie, połowę – chrześcijańskie wspólnoty reprezentujące tzw. wolne Kościoły, m.in. zielonoświątkowcy, baptyści. – Łączy nas tu wszystkich to, że jesteśmy zakochani w Jezusie Chrystusie… Pamiętamy o różnicach między nami i szanujemy je. Chcemy pośród nich wspólnie uwielbiać Boga – modlili się animatorzy spotkania, zachęcając także do powierzania Bogu Wrocławia i Kościoła w tym mieście.

Pełny tekst artykułu na stronie Gościa Niedzielnego.

Sylwester to dobry czas 

Wyjazd sylwestrowy to wyjątkowy czas budowanie relacji i wspólnej zabawy.  W odróżnieniu od wszystkich innych, podczas tego wyjazdu mniejszy nacisk stawiamy na modlitwę i formacją duchową. Choć każdego dnia była godzinna Adoracja i Msza Św , była też wspólna modlitwa przed samą północą w sylwestrową noc to jednak cały pozostały czas to spacery długie rozmowy i odpoczynek. Muszę powiedzieć, że osobiście czuję się bardzo napełniony. Noszę w sercu ogromną wdzięczność, że mogłem te trzy ostatnie dni roku spędzić z braćmi i siostrami ze wspólnoty. No i zabawa sylwestrowa palce lizać - coś pięknego.

Pozdrawiam Piotr Rotte